Саопштење о кадровским питањима са 53. сједнице Владе Црне Горе

Овај чланак садржи листу докумената

Влада Црне Горе је, на данас одржаној 53. сједници којом је предсједавао премијер др Дритан Абазовић, размотрила више кадровских питања. У том контексту, Влада је:

 1. донијела Ријешење о постављењу мр Александра Мемчевића за генералног директора Директората за рад у Министарству рада и социјалног старања,
 2. донијела Рјешење о разрјешењу члана Управног одбора Фонда за здравствено осигурање Црне Горе Предрага Митровића, и Рјешење о именовању Слободана Микавице за новог члана,
 3. донијела Ријешење о именовању Мирјане Масловар за државну секретарку у Министарству културе И медија,
 4. донијела Ријешење о разрјешењу директора ЈУ Краљевско позориште “Зетски дом” Илије Суботића,
 5. донијела Ријешење о именовању Луке Радовића за директора ЈУ Краљевско позориште “Зетски дом”,
 6. донијела Ријешење о разрјешењу директора ЈУ Црногорско народно позориште Марка Баћовића,
 7. донијела Ријешење о именовању Весне Вујошевић Лабовић  за умјетничку директорицу ЈУ Црногорско народно позориште,
 8. донијела Ријешење о именовању Илије Суботића за директора Јавне установе Црногорско народно позориште,
 9. донијела Ријешење о одређивању Марије Лакић Барфус за вршитељку дужности генералне директорице Генералног директората за НАТО и политику безбједности у Министарству вањских послова,
 10. донијела Ријешење о престанку вршења дужности в.д. генералне директорице Директората за енергетику у Министарству капиталних инвестиција Сањи Павићевић, и
 11. предложила да се Борис Милић именује за директора Агенције за националну безбједност.

53. сједница Владе Црне Горе

I МАТЕРИЈАЛИ КОЈИ СУ ВЛАДИ ДОСТАВЉЕНИ РАДИ РАСПРАВЕ
1.Усмена информација о реализацији активности из процеса приступања Црне Горе Европској унији Закључци
2.Предлог закона о измјенама Закона о буџету Црне Горе за 2023. годину Материјал Закључци
2.1Предлог одлуке о измјени Одлуке о задуживању Црне Горе за 2023. годину Материјал Закључци
3.Предлог одлуке о измјенама Одлуке о образовању Оперативног тима Партнерства за отворену управу Материјал Закључци
4.Предлог одлуке о измјени Одлуке о образовању Комисије за праћење поступања надлежних органа у истрагама случајева пријетњи и насиља над новинарима, убистава новинара и напада на имовину медија Материјал Закључци
5.Предлог одлуке о престанку важења Одлуке о предузимању привремених мјера усљед појаве епидемије заразне болести COVID-19 од већег епидемиолошког значаја Материјал Закључци
6.Предлог одлуке о изради Локалне студије локације „Лучице“, Општина Будва и Предлог одлуке о одређивању руководиоца израде Локалне студије локације „Лучице“, Општина Будва и висини накнаде за руководиоца и стручни тим за израду Локалне студије локације Материјал Закључци
7.Предлог одлуке о изради Детаљног урбанистичког плана „Забјело-Љубовић“ у Главном граду - Подгорица и Предлог одлуке о одређивању руководиоца израде Детаљног урбанистичког плана „Забјело-Љубовић“ у Главном граду - Подгорица и висини накнаде за руководиоца и стручни тим за израду Детаљног урбанистичког плана Материјал Закључци
8.Предлог програма подстицајних мјера у области туризма за 2023. годину - повучено са дневног реда на захтјев предлагача
9.Предлог програма контроле употребе дуванских производа у Црној Гори 2023-2025 са Предлогом акционог плана 2023-2025 Материјал Закључци
10.Информација о почетним стањима депозита, неизмирених обавеза и недоспјелих обавеза буџета Црне Горе на дан 01.01.2022. године Материјал Закључци
11.Информација о упису и уплати капитала у оквиру процеса повећања капитала Банке за развој Савјета Европе (CEB) Материјал Закључци
12.Предлог колективног уговора Јавног предузећа Радио и Телевизија Црне Горе Материјал Закључци
13.Извјештај о раду Министарства економског развоја и туризма за 2022. годину Материјал Закључци
14.Кадровска питања Закључци
14.1Предлог за постављење генералног директора Директората за рад у Министарству рада и социјалног старања Материјал
14.2Предлог за разрјешење и именовање члана Управног одбора Фонда за здравствено осигурање Црне Горе Материјал
14.3Предлог за именовање државне секретарке у Министарству културе и медија Материјал
14.4Предлог за разрјешење директора ЈУ Краљевско позориште „Зетски дом“ Материјал
14.5Предлог за именовање директора ЈУ Краљевско позориште „Зетски дом“ Материјал
14.6Предлог за разрјешење директора ЈУ Црногорско народно позориште Материјал
14.7Предлог за именовање умјетничке директорице ЈУ Црногорско народно позориште Материјал
14.8Предлог за именовање директора ЈУ Црногорско народно позориште Материјал
14.9Предлог за одређивање вршитељке дужности генералне директорице Генералног директората за НАТО и политику безбједности у Министарству вањских послова Материјал
14.10Предлог за престанак вршења дужности в.д. генералне директорице Директората за енергетику у Министарству капиталних инвестиција Материјал
14.11Предлог за именовање директора Агенције за националну безбједност Материјал
II МАТЕРИЈАЛИ КОЈИ СЕ ВЛАДИ ДОСТАВЉАЈУ С ПРЕДЛОГОМ ДА СЕ О ЊИМА НЕ РАСПРАВЉА
15.Предлог одлуке о образовању Савјета за трговинске олакшице (без расправе) Материјал Закључци
16.Информација о Порталу biznis.gov.me као инструменту подршке развоју микро, малих и средњих предузећа (без расправе) Материјал Закључци
17.Информација о организацији Годишњег састанка представника белгијско-холандске Конституенце Међународног монетарног фонда и Свјетске банке (без расправе) Материјал Закључци
18.Завршни извјештај о спровођењу Стратегије за младе за период 2017-2021. године (без расправе) Материјал Закључци
19.Извјештај о имплементацији Стратегије сарадње органа државне управе и невладиних организација 2022-2026. за 2022. годину (без расправе) Материјал Закључци
20.Годишњи извјештај о раду Комисије за тржиште капитала и стању на тржишту капитала за 2022. годину и Извјештај овлашћеног ревизора о финансијском пословању Комисије за тржиште капитала за 2022. годину (без расправе) Материјал Закључци
21.Информација о понуди за право прече куповине непокретности које се налазе у границама Националног парка „Ловћен“ (без расправе) Материјал Закључци
22.Предлог платформе за учешће потпредсједника Владе и министра капиталних инвестиција мр Ервина Ибрахимовића на потписивању Финансијског споразума, 19. маја 2023. године, Брдо код Крања, Словенија (без расправе) Материјал Закључци
III МАТЕРИЈАЛИ КОЈИ СЕ ВЛАДИ ДОСТАВЉАЈУ РАДИ ДАВАЊА МИШЉЕЊА ИЛИ САГЛАСНОСТИ
23.Предлог мишљења на Иницијативу за покретање поступка за оцјену уставности и законитости Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији Министарства екологије, просторног планирања и урбанизма, број: 01-6643/2 од 12. септембра 2022. године, коју су поднијели Душан Бугарин, Љубиша Конатар и Мирко Жижић, које заступа пуномоћник Марко В. Радовић, адвокат из Подгорице (без расправе) Материјал Закључци
24.Предлог одлуке о утврђивању коефицијената за зараде запослених у Туристичкој организацији Мојковац (без расправе) Материјал Закључци
25.Захтјев за давање сагласности за попуну радног мјеста у Министарству унутрашњих послова које није предвиђено Кадровским планом (без расправе) Материјал Закључци
26.Питања и предлози
26.1Информација о пројекту „Функционална анализа образовне инфраструктуре са препорукама за унапређење“ са предлозима Меморандума о сарадњи и Уговора о пројекту између Министарства просвјете и Канцеларије Уједињених нација за пројектне услуге UNOPS-а Материјал Закључци
26.2Захтјев за давање сагласности за плаћање накнаде Управном одбору Пројектног одбора за праћење реализације Уговора о кредиту са Европском инвестиционом банком на основу Финансијског споразума бр. 06-5924/1 и Споразума о сарадњи бр. АА-010294-001 Материјал Закључци
26.3Предлог за преусмјерење средстава са Текуће буџетске резерве Материјал Закључци
IV НА УВИД
-Извјештај о учешћу предсједника Владе Црне Горе др Дритана Абазовића, у својству говорника, на Кембриџској унији, 27. април 2023. године, Кембриџ, Уједињено Краљевство Велике Британије и Сјеверне Ирске Материјал
-Извјештај о посјети министра јавне управе мр Marasha Dukaja, Загребу, Република Хрватска, 24-26. април 2023. године Материјал
-Извјештај о учешћу министра спорта и младих Василија Лалошевића на ЕУ Спорт форуму у Стокхолму, 2. и 3. маја 2023. године Материјал
-Извјештај о учешћу црногорске делегације коју је предводио министар рада и социјалног старања, Адмир Адровић, на 61. засиједању Комисије за социјални развој (CSocD), од 6. до 15. фебруара 2023. године, у сједишту Уједињених нација, у Њујорку, САД Материјал
-Извјештај о званичној посјети министарке науке и технолошког развоја, проф. др Биљане Шћепановић, Удруженом истраживачком центру Европске комисије, Севиља, Шпанија, 17-21. април 2023. године Материјал
27.Информација о потреби продужења закупа услуге редудантног линка за потребе државних органа и органа државне управе - ИНТЕРНО
Да ли вам је садржај ове странице био од користи?