Saopštenje o kadrovskim pitanjima sa 53. sjednice Vlade Crne Gore

Objavljeno: 18.05.2023. 13:19 Autor: Služba za odnose s javnošću Vlade Crne Gore
Ovaj članak sadrži listu dokumenata

Vlada Crne Gore je, na danas održanoj 53. sjednici kojom je predsjedavao premijer dr Dritan Abazović, razmotrila više kadrovskih pitanja. U tom kontekstu, Vlada je:

 1. donijela Riješenje o postavljenju mr Aleksandra Memčevića za generalnog direktora Direktorata za rad u Ministarstvu rada i socijalnog staranja,
 2. donijela Rješenje o razrješenju člana Upravnog odbora Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore Predraga Mitrovića, i Rješenje o imenovanju Slobodana Mikavice za novog člana,
 3. donijela Riješenje o imenovanju Mirjane Maslovar za državnu sekretarku u Ministarstvu kulture I medija,
 4. donijela Riješenje o razrješenju direktora JU Kraljevsko pozorište “Zetski dom” Ilije Subotića,
 5. donijela Riješenje o imenovanju Luke Radovića za direktora JU Kraljevsko pozorište “Zetski dom”,
 6. donijela Riješenje o razrješenju direktora JU Crnogorsko narodno pozorište Marka Baćovića,
 7. donijela Riješenje o imenovanju Vesne Vujošević Labović  za umjetničku direktoricu JU Crnogorsko narodno pozorište,
 8. donijela Riješenje o imenovanju Ilije Subotića za direktora Javne ustanove Crnogorsko narodno pozorište,
 9. donijela Riješenje o određivanju Marije Lakić Barfus za vršiteljku dužnosti generalne direktorice Generalnog direktorata za NATO i politiku bezbjednosti u Ministarstvu vanjskih poslova,
 10. donijela Riješenje o prestanku vršenja dužnosti v.d. generalne direktorice Direktorata za energetiku u Ministarstvu kapitalnih investicija Sanji Pavićević, i
 11. predložila da se Boris Milić imenuje za direktora Agencije za nacionalnu bezbjednost.

53. sjednica Vlade Crne Gore

I MATERIJALI KOJI SU VLADI DOSTAVLJENI RADI RASPRAVE
1.Usmena informacija o realizaciji aktivnosti iz procesa pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji Zaključci
2.Predlog zakona o izmjenama Zakona o budžetu Crne Gore za 2023. godinu Materijal Zaključci
2.1Predlog odluke o izmjeni Odluke o zaduživanju Crne Gore za 2023. godinu Materijal Zaključci
3.Predlog odluke o izmjenama Odluke o obrazovanju Operativnog tima Partnerstva za otvorenu upravu Materijal Zaključci
4.Predlog odluke o izmjeni Odluke o obrazovanju Komisije za praćenje postupanja nadležnih organa u istragama slučajeva prijetnji i nasilja nad novinarima, ubistava novinara i napada na imovinu medija Materijal Zaključci
5.Predlog odluke o prestanku važenja Odluke o preduzimanju privremenih mjera usljed pojave epidemije zarazne bolesti COVID-19 od većeg epidemiološkog značaja Materijal Zaključci
6.Predlog odluke o izradi Lokalne studije lokacije „Lučice“, Opština Budva i Predlog odluke o određivanju rukovodioca izrade Lokalne studije lokacije „Lučice“, Opština Budva i visini naknade za rukovodioca i stručni tim za izradu Lokalne studije lokacije Materijal Zaključci
7.Predlog odluke o izradi Detaljnog urbanističkog plana „Zabjelo-Ljubović“ u Glavnom gradu - Podgorica i Predlog odluke o određivanju rukovodioca izrade Detaljnog urbanističkog plana „Zabjelo-Ljubović“ u Glavnom gradu - Podgorica i visini naknade za rukovodioca i stručni tim za izradu Detaljnog urbanističkog plana Materijal Zaključci
8.Predlog programa podsticajnih mjera u oblasti turizma za 2023. godinu - povučeno sa dnevnog reda na zahtjev predlagača
9.Predlog programa kontrole upotrebe duvanskih proizvoda u Crnoj Gori 2023-2025 sa Predlogom akcionog plana 2023-2025 Materijal Zaključci
10.Informacija o početnim stanjima depozita, neizmirenih obaveza i nedospjelih obaveza budžeta Crne Gore na dan 01.01.2022. godine Materijal Zaključci
11.Informacija o upisu i uplati kapitala u okviru procesa povećanja kapitala Banke za razvoj Savjeta Evrope (CEB) Materijal Zaključci
12.Predlog kolektivnog ugovora Javnog preduzeća Radio i Televizija Crne Gore Materijal Zaključci
13.Izvještaj o radu Ministarstva ekonomskog razvoja i turizma za 2022. godinu Materijal Zaključci
14.Kadrovska pitanja Zaključci
14.1Predlog za postavljenje generalnog direktora Direktorata za rad u Ministarstvu rada i socijalnog staranja Materijal
14.2Predlog za razrješenje i imenovanje člana Upravnog odbora Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore Materijal
14.3Predlog za imenovanje državne sekretarke u Ministarstvu kulture i medija Materijal
14.4Predlog za razrješenje direktora JU Kraljevsko pozorište „Zetski dom“ Materijal
14.5Predlog za imenovanje direktora JU Kraljevsko pozorište „Zetski dom“ Materijal
14.6Predlog za razrješenje direktora JU Crnogorsko narodno pozorište Materijal
14.7Predlog za imenovanje umjetničke direktorice JU Crnogorsko narodno pozorište Materijal
14.8Predlog za imenovanje direktora JU Crnogorsko narodno pozorište Materijal
14.9Predlog za određivanje vršiteljke dužnosti generalne direktorice Generalnog direktorata za NATO i politiku bezbjednosti u Ministarstvu vanjskih poslova Materijal
14.10Predlog za prestanak vršenja dužnosti v.d. generalne direktorice Direktorata za energetiku u Ministarstvu kapitalnih investicija Materijal
14.11Predlog za imenovanje direktora Agencije za nacionalnu bezbjednost Materijal
II MATERIJALI KOJI SE VLADI DOSTAVLJAJU S PREDLOGOM DA SE O NJIMA NE RASPRAVLJA
15.Predlog odluke o obrazovanju Savjeta za trgovinske olakšice (bez rasprave) Materijal Zaključci
16.Informacija o Portalu biznis.gov.me kao instrumentu podrške razvoju mikro, malih i srednjih preduzeća (bez rasprave) Materijal Zaključci
17.Informacija o organizaciji Godišnjeg sastanka predstavnika belgijsko-holandske Konstituence Međunarodnog monetarnog fonda i Svjetske banke (bez rasprave) Materijal Zaključci
18.Završni izvještaj o sprovođenju Strategije za mlade za period 2017-2021. godine (bez rasprave) Materijal Zaključci
19.Izvještaj o implementaciji Strategije saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija 2022-2026. za 2022. godinu (bez rasprave) Materijal Zaključci
20.Godišnji izvještaj o radu Komisije za tržište kapitala i stanju na tržištu kapitala za 2022. godinu i Izvještaj ovlašćenog revizora o finansijskom poslovanju Komisije za tržište kapitala za 2022. godinu (bez rasprave) Materijal Zaključci
21.Informacija o ponudi za pravo preče kupovine nepokretnosti koje se nalaze u granicama Nacionalnog parka „Lovćen“ (bez rasprave) Materijal Zaključci
22.Predlog platforme za učešće potpredsjednika Vlade i ministra kapitalnih investicija mr Ervina Ibrahimovića na potpisivanju Finansijskog sporazuma, 19. maja 2023. godine, Brdo kod Kranja, Slovenija (bez rasprave) Materijal Zaključci
III MATERIJALI KOJI SE VLADI DOSTAVLJAJU RADI DAVANJA MIŠLJENJA ILI SAGLASNOSTI
23.Predlog mišljenja na Inicijativu za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti i zakonitosti Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma, broj: 01-6643/2 od 12. septembra 2022. godine, koju su podnijeli Dušan Bugarin, Ljubiša Konatar i Mirko Žižić, koje zastupa punomoćnik Marko V. Radović, advokat iz Podgorice (bez rasprave) Materijal Zaključci
24.Predlog odluke o utvrđivanju koeficijenata za zarade zaposlenih u Turističkoj organizaciji Mojkovac (bez rasprave) Materijal Zaključci
25.Zahtjev za davanje saglasnosti za popunu radnog mjesta u Ministarstvu unutrašnjih poslova koje nije predviđeno Kadrovskim planom (bez rasprave) Materijal Zaključci
26.Pitanja i predlozi
26.1Informacija o projektu „Funkcionalna analiza obrazovne infrastrukture sa preporukama za unapređenje“ sa predlozima Memoranduma o saradnji i Ugovora o projektu između Ministarstva prosvjete i Kancelarije Ujedinjenih nacija za projektne usluge UNOPS-a Materijal Zaključci
26.2Zahtjev za davanje saglasnosti za plaćanje naknade Upravnom odboru Projektnog odbora za praćenje realizacije Ugovora o kreditu sa Evropskom investicionom bankom na osnovu Finansijskog sporazuma br. 06-5924/1 i Sporazuma o saradnji br. AA-010294-001 Materijal Zaključci
26.3Predlog za preusmjerenje sredstava sa Tekuće budžetske rezerve Materijal Zaključci
IV NA UVID
-Izvještaj o učešću predsjednika Vlade Crne Gore dr Dritana Abazovića, u svojstvu govornika, na Kembridžskoj uniji, 27. april 2023. godine, Kembridž, Ujedinjeno Kraljevstvo Velike Britanije i Sjeverne Irske Materijal
-Izvještaj o posjeti ministra javne uprave mr Marasha Dukaja, Zagrebu, Republika Hrvatska, 24-26. april 2023. godine Materijal
-Izvještaj o učešću ministra sporta i mladih Vasilija Laloševića na EU Sport forumu u Stokholmu, 2. i 3. maja 2023. godine Materijal
-Izvještaj o učešću crnogorske delegacije koju je predvodio ministar rada i socijalnog staranja, Admir Adrović, na 61. zasijedanju Komisije za socijalni razvoj (CSocD), od 6. do 15. februara 2023. godine, u sjedištu Ujedinjenih nacija, u Njujorku, SAD Materijal
-Izvještaj o zvaničnoj posjeti ministarke nauke i tehnološkog razvoja, prof. dr Biljane Šćepanović, Udruženom istraživačkom centru Evropske komisije, Sevilja, Španija, 17-21. april 2023. godine Materijal
27.Informacija o potrebi produženja zakupa usluge redudantnog linka za potrebe državnih organa i organa državne uprave - INTERNO
Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?