Спроведена Обука наставника/ца и професора/ица из области људских и мањинских права

Објављено: 23.11.2021. 13:00 Аутор: Министарство правде

23.11.2021.

Министарство правде, људских и мањинских права – Дирекција за националне и етничке мањине, реализовала је Обуку наставника  из области људских и мањинских права, са циљем повећања сензибилности и знања из области заштите права припадника мањиских народа и других мањинских националних заједница са индикаторима да најмање 15% активних наставника основних и средњих школа буде обучено у области познавања људских права припадника мањинских народа и других мањинских националних заједница.

Начелница Дирекције, Мирела Рамчиловић, је у уводном обраћању навела  да је заједнички циљ свих актера друштвеног живота, а посебно Владе Црне Горе, да се права мањинских народа и других мањинских националних заједница очувају и унаприједе, посебно у областима историје, културе, традиције и језика. За реализацију овог циља је потребно повећање сензибилности  и знања из области заштите права припадника мањинских народа и других мањинских националних заједница од стране цјелокупног друштва, а посебно наставног кадра у основним и средњим школама у Црној Гори.

Предавачица на Обуци је била доц. др Биљана Масловарић која је наративно, практично и фигуративно илустровала и  објаснила значај познавања људских права мањинских народа и других мањинских националних заједница  из призме већинског становништва Црне Горе.  Она је предочила присутнима практичне вјештине које могу примјенити у својим учионицама у циљу бољег разумијевања важности поштовања људских и мањинских права и уваживања различитости, како би развили посвећеност процесу изградње капацитета за промјену на личном, професионалном и институционалном плану.

Током предавања, доц. др Масловарић је отворила дискусију гдје су присутни актери кроз свој интердијалог судјеловали у креирању изналажења што бољих моделитета  који би допринијели повећању сензибилности и знања из области заштите мањинских народа и других мањинских националних заједница.

Обука је одржана 22. новембра 2021. године у хотелу “Франца” у Бијелом Пољу. Учесници су били наставници/це и професори/ице  11 основних и средњих школа из општина: Бијело Поље, Беране, Петњица, Гусиње, Плав и Рожаје. Обуци је присуствовало 22 наставника/ца и професора/ица школа из наведених општина.

Активност је реализована сходно Акционом плану за 2021-2022 годину за спровођење Стратегије мањинске политике 2019-2023 годину.

Sprovedena Obuka nastavnika/ca i profesora/ica  iz oblasti ljudskih i manjinskih prava

Да ли вам је садржај ове странице био од користи?