Sprovedena Obuka nastavnika/ca i profesora/ica iz oblasti ljudskih i manjinskih prava

Objavljeno: 23.11.2021. 13:00 Autor: Ministarstvo pravde

23.11.2021.

Ministarstvo pravde, ljudskih i manjinskih prava – Direkcija za nacionalne i etničke manjine, realizovala je Obuku nastavnika  iz oblasti ljudskih i manjinskih prava, sa ciljem povećanja senzibilnosti i znanja iz oblasti zaštite prava pripadnika manjiskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica sa indikatorima da najmanje 15% aktivnih nastavnika osnovnih i srednjih škola bude obučeno u oblasti poznavanja ljudskih prava pripadnika manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica.

Načelnica Direkcije, Mirela Ramčilović, je u uvodnom obraćanju navela  da je zajednički cilj svih aktera društvenog života, a posebno Vlade Crne Gore, da se prava manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica očuvaju i unaprijede, posebno u oblastima istorije, kulture, tradicije i jezika. Za realizaciju ovog cilja je potrebno povećanje senzibilnosti  i znanja iz oblasti zaštite prava pripadnika manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica od strane cjelokupnog društva, a posebno nastavnog kadra u osnovnim i srednjim školama u Crnoj Gori.

Predavačica na Obuci je bila doc. dr Biljana Maslovarić koja je narativno, praktično i figurativno ilustrovala i  objasnila značaj poznavanja ljudskih prava manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica  iz prizme većinskog stanovništva Crne Gore.  Ona je predočila prisutnima praktične vještine koje mogu primjeniti u svojim učionicama u cilju boljeg razumijevanja važnosti poštovanja ljudskih i manjinskih prava i uvaživanja različitosti, kako bi razvili posvećenost procesu izgradnje kapaciteta za promjenu na ličnom, profesionalnom i institucionalnom planu.

Tokom predavanja, doc. dr Maslovarić je otvorila diskusiju gdje su prisutni akteri kroz svoj interdijalog sudjelovali u kreiranju iznalaženja što boljih modeliteta  koji bi doprinijeli povećanju senzibilnosti i znanja iz oblasti zaštite manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica.

Obuka je održana 22. novembra 2021. godine u hotelu “Franca” u Bijelom Polju. Učesnici su bili nastavnici/ce i profesori/ice  11 osnovnih i srednjih škola iz opština: Bijelo Polje, Berane, Petnjica, Gusinje, Plav i Rožaje. Obuci je prisustvovalo 22 nastavnika/ca i profesora/ica škola iz navedenih opština.

Aktivnost je realizovana shodno Akcionom planu za 2021-2022 godinu za sprovođenje Strategije manjinske politike 2019-2023 godinu.

Sprovedena Obuka nastavnika/ca i profesora/ica  iz oblasti ljudskih i manjinskih prava

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?