Транспарентно управљање јавним финансијама

Објављено: 05.08.2022. 07:34 Аутор: Министарство финансија

Вјерујући да су транспарентност и предвидљивост основне карактеристике одговорног управљања јавним финансијама, које су прије свега власништво свих грађана и које треба да створе добробит за њих као чланове заједнице, Министарство финанија је у протеклих сто дана све одлуке доносило на јаван и предвидив начин.

Принцип потпуне транспарентности био је водећи правац приликом управљања средствима којима држава извршава јавне потребе из своје надлежности, па је јавност тачно и отворено информисана о стању државних финансија, наплати пореза, државним гаранцијама али и даљим плановима када је у питању фискална оџивост и потенцијални финансијски аранжмани.

Проактивно су објављиване информације о токовима државног новца, кроз редовну праксу публиковања финансијских докумената. Водећи циљ био је, да кроз доступност информација, учинци рада овог Владиног ресора буду мјерљиви и да уз конструктивне критике и сагледавање, често  и опречних ставова, доносимо одлуке које су у најбољем интересу црногорских грађана.

Одговорност и доступност Министарство финансија у протеклом периоду показало је и кроз ажурно одговарање на захтјеве за слободан приступ информацијама, као и више од стотину  благовремено одговорених новинарских упита и медијских комуникација. У намјери активнијег учешће заинтересоване јавности за начин вођења јавних финансијских средстава, Министарство финансија водило је директну комуникацију с грађанима путем друштвених мрежа, користећи пријемчивост ових платформи првенствено млађим генерацијама, за чију будућност је посебно важно одговорно и рационално управљање средствима од јавног интереса, истовремено подстичући њихову свијест о важности  учешћа и обавјештености о одлукама од јавног значаја.

Пуној транспарентности допринијела је и отвореност рада сједница Владе, на којима је детаљно и конкретно, на начин пријемчив најширојој популацији, министар финансија образлагао све иницијативе и одлуке из надлежности ресора којим руководи.

Полазећи од увјерења да Министарство финансија својим примјером треба да предводи у принципима одговорност и отворености, министар финансија показао је пуну транспарентност и личним примјером, дозволивши Агенцији за спрјечавање корупције приступ личним банковним рачунима.

Министарство финансија остаће чврсто опредијељено јавном и критици доступном раду, и у наредном периоду, вјерујући да су доступност и одговорност од кључне важности за функционисање савремених економија. Увјерени смо да партнерство између јавног сектора и грађана,  почива на расположивости поузданих, релевантних и правовремених информација које се, када потичу из овог ресора, у коначном,  рефлектују  и на  друге друштвене сфере.

Остајемо привржени потпуној транспарентности и превидјивости и када је у питању креирање најважнијег документа који доноси МФ, Закона о буџету и фискланој одговорности за наредну годину, као и свим другим финансијским документима. У циљу објективније слике и ближег упознавања са активностима овог ресора, од јесени је у плану објављивање кварталног билтена о раду МФ,  као и дани отворених врата институције, који су намијењени упознавању и пракси студената, којима је вођење и учешће у креирању финансијских политика будуће професионално опредјељење.

 

Да ли вам је садржај ове странице био од користи?