Усвојен план за попис и уништење заплијењених цигарета

Координационо тијело за попис одузете робе у Слободној зони „Лука Бар“ усвојило је план дјеловања, који ће довести до уништења заплијењених цигарета.

На другој сједници, којом је предсједавао премијер Милојко Спајић, одлучено је да се План пописа одузете робе, процјена трошкова за попис и уништење, те захтјев за подршку у вези поступања са отпадом насталим након уништења одузетих дуванских производа, достави Делегацији Европске уније, која је исказала спремност да обезбиједи средства за реализацију активности пописа и уништења одузетих дуванских производа.

Наглашено је да је неопходно учинити читав процес максимално транспарентним, у чему ће помоћи и учешће представника британског органа за управљање приходим и царином (ХМРЦ).

Истакнута је и важност документовања сваког корака у процесу, како би се осигурало да и јавност поврати повјерење у институције система.

Координационо тијело је задужило Управу царина да, у складу са одредбама Царинског закона, Уредбе о условима и начину продаје царинске робе и другим поступцима са царинском робом,  Закона о дувану и Закона о акцизама, посебним актом јасно утврди чињенице и околности  које потврђују да одузете дуванске производе није могуће продати и да је исте потребно уништити.

Закључено је да би се поступак могао завршити током јуна.

Sjednica Koordinacionog tijela za popis oduzete robe u Slobodnoj zoni „Luka Bar“ (01.04.2024.)
Да ли вам је садржај ове странице био од користи?