Весна Мијовић

в.д. директорице Директората за управљање људским ресурсима, кадровска и статусна питања

Садржај:
ОбразовањеКаријераУсавршавање

Весна Мијовић рођена је 19. априла 1965. године у Подгорици.

Образовање

Основну и средњу школу, Гимназију “Слободан Шкеровић”, завршила је у Подгорици. Високи ниво квалификације образовања стекла је на Правном факултету Универзитета “Вељко Влаховић” у Подгорици, 1988. године.

Каријера

Радни однос засновала је у својству приправника у бившем Републичком секретаријату за народну одбрану, 1. новембра 1989. године. Професионалну каријеру наставила је у Министарству  народне одбране, почев од 8.10.1991. године, као стручни сарадник за управно правне послове. Радно искуство именована је стекла вршећи најсложеније нормативно правне, контролне и извршне групе послова, односно послове који се односе на извршавање закона и других прописа у вези са остваривањем права, обавеза и одговорности државних службеника и намјештеника, непосредни надзор и предузимање управних мјера и управних радњи, вођење управног поступка и одлучивање у тим поступцима и друге послове у складу са прописима који регулишу систем државне управе.

Од 1. септембра 2017. године обављала је дужност шефице Одсјека за статусна питања у Дирекцији за статусна питања, правне и стамбене послове вршила је и послове који се односе на права, обавезе и одговорности професионалних војних лица и цивилних лица у служби у Војсци Црне Горе, док је послове из дјелокруга Службе за административне, помоћне и друге послове као начелница, обављала од марта 2019. године.

Била је предсједница дисциплинске комисије Министарства одбране.

Усавршавање

Полазница је бројних обука и семинара  организованих преко органа за управљање кадровима, као и радионица  организованих од стране Министарства одбране Црне Горе и Министарства одбране Краљевине Норвешке.

Била је учесница Пројекта који се односио на реформу сектора безбједности и одбране (Дефенце анд Сецуритy Сецтор Реформ-ДССР), којег је спроводила Влада Краљевине Норвешке.

Има знање енглеског језика-ниво Б1.

Разведена и мајка двоје дјеце.

Kонтакт

Весна Мијовић

Адреса:
Јована Томашевића 29