Екологија

Природа и биодиверзитет Црне Горе. Како да заштимо екологију? Штитимо природу да би она штитила нас!

Вијести из министарства

Шта ради Министарство екологије, просторног планирања и урбанизма?

Министарство екологије, просторног планирања и урбанизма је чувар природних богатстава, биодиверзитета и простора Црне Горе. Заштита животне средине, брига о чистом ваздуху, води, земљи и климатским промјенама, очување нашег изузетног просторног насљеђа- приоритети су у раду.

Пратите нас

Руководећи тим

проф. др Данило Мрдак

државни секретар за екологију

Министарство екологије, просторног планирања и урбанизма

Радован Бојовић

в.д. секретара министарства

Министарство екологије, просторног планирања и урбанизма

Јована Жарић

в.д. генералне директорице

Директорат за ЕУ интеграције, међународну сарадњу и климатске промјене

Радмила Лаиновић

в.д. генералне директорице

Директорат за развој становања и легализацију

Мирко Жижић

в.д. генералног директора

Директорат главног државног архитекте

др Љубиша Конатар

в.д. генералног директора

Директорат за инспекцијске послове о лиценцирање

Контакт

Министарство екологије, просторног планирања и урбанизма

ИВ пролетерске бригаде 19, 81000 Подгорица, Црна Гора

Кабинет министра

Телефон:+382 20 446 200+382 20 446 339

Остале активности

Планска документација

Донијети плански документи, мишљења на локална планска документа, сагласности на локална планска документа...

Законска регулатива

Законска регулатива из области планирања простора, становања, грађевинарства, управљања отпадом и комуналног развоја, жи

Јавне расправе

Јавне расправе о нацртима стратешких домумената, планова, закона...

Сарадња са НВО

Сарадња са НВО, јавни позиви, консултације, извјештаји, радне групе...