СПИ

Слободан приступ информацијама

Право на слободан приступ информацијама је срж сваке демократије, јер да би грађани учествовали у доношењу одлука и креирању јавних политика, неопходно је да располажу информацијама од јавног значаја. Остваривањем права на слободан приступ информацијама имате могућност да од јавне управе захтијевате информације од јавног значаја.

Корисна документа

Рјешења и други појединачни акти који су од значаја за права, обавезе и интересе трећих лица

Списак јавних функционера и листе обрачуна њихових зарада