O Sektoru

Finansijsko obavještajna jedinica (FOJ) je u okviru Uprave policije organizaciono pozicionirana kao Sektor za finansijko-obavještajne poslove (SFOP).

Liste označenih lica

Ovdje možete pronaći linkove za pristup ažuriranim listama Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija, EU i OFAC-a

Aktuelnosti

Kontakt

Uprava policije - Sektor za finansijsko-obavještajne poslove

Novaka Miloševa bb, 81000 Podgorica, Crma Gora

FOJ

Telefon:020/210-025