O Sektoru

Finansijsko obavještajna jedinica (FOJ) je u okviru Uprave policije organizaciono pozicionirana kao Sektor za finansijsko-obavještajne poslove (SFOP).

Liste označenih lica

Ovdje možete pronaći linkove za pristup ažuriranim listama Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija, EU i OFAC-a

Aktuelnosti

18.03.2024.
Shodno članu 60 Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma finansijsko-obavještajna jedinica objavljuje listu visoko-rizičnih trećih država

Kontakt

Uprava policije - Sektor za finansijsko-obavještajne poslove

Novaka Miloševa bb, 81000 Podgorica, Crma Gora

FOJ

Telefon:020/210-025