Kontakti

Rade Spasojević

Rade Spasojević

šef Biroa za međuresorsku komunikaciju

Služba za odnose s javnošću Vlade Crne Gore

Dijana Vujošević

Dijana Vujošević

samostalna savjetnica I u Birou za međuresorsku komunikaciju

Služba za odnose s javnošću Vlade Crne Gore

Danka Bašanović

Danka Bašanović

samostalna savjetnica I u Birou za međuresorsku komunikaciju

Služba za odnose s javnošću Vlade Crne Gore

Novak Laketić

Novak Laketić

samostalni referent - kurir u Birou za međuresorsku komunikaciju

Služba za odnose s javnošću Vlade Crne Gore

Rada Papović

Rada Papović

šefica Biroa za informisanje

Služba za odnose s javnošću Vlade Crne Gore

Suzana Radević

Suzana Radević

samostalna savjetnica I u Birou za informisanje

Služba za odnose s javnošću Vlade Crne Gore

Alen Adžović

Alen Adžović

samostalni referent u Birou za informisanje

Služba za odnose s javnošću Vlade Crne Gore

Anđela Medenica

Anđela Medenica

šefica Biroa za društvene mreže i online komunikaciju

Služba za odnose s javnošću Vlade Crne Gore

Jelena Dragović

Jelena Dragović

samostalna savjetnica I u Birou za društvene mreže i online komunikaciju

Služba za odnose s javnošću Vlade Crne Gore

Jelena Janković

Jelena Janković

šefica Biroa za administriranje portala Vlade

Služba za odnose s javnošću Vlade Crne Gore

Melisa Pepić

Melisa Pepić

samostalna savjetnica I u Birou za administriranje portala Vlade

Služba za odnose s javnošću Vlade Crne Gore

Darko Mijušković

Darko Mijušković

šef Biroa za grafički dizajn i produkciju

Služba za odnose s javnošću Vlade Crne Gore

Dejan Mijović

Dejan Mijović

samostalni referent - video snimatelj u Birou za grafički dizajn i produkciju

Služba za odnose s javnošću Vlade Crne Gore

Petar Prlja

Petar Prlja

samostalni referent - video snimatelj u Birou za grafički dizajn i produkciju

Služba za odnose s javnošću Vlade Crne Gore

Nenad Kalezić

Nenad Kalezić

samostalni referent - video snimatelj u Birou za grafički dizajn i produkciju

Služba za odnose s javnošću Vlade Crne Gore

Bojana Ćupić

Bojana Ćupić

samostalna referentkinja - fotografkinja u Birou za grafički dizajn i produkciju

Služba za odnose s javnošću Vlade Crne Gore

Saša Matić

Saša Matić

samostalni referent - fotograf u Birou za grafički dizajn i produkciju

Služba za odnose s javnošću Vlade Crne Gore

Sandra Madžarović

Sandra Madžarović

šefica Biroa za analitiku domaćih i stranih medija

Služba za odnose s javnošću Vlade Crne Gore

Milena Lučić

Milena Lučić

samostalna savjetnica I u Birou za analitiku domaćih i stranih medija

Služba za odnose s javnošću Vlade Crne Gore

Milan Stanišić

Milan Stanišić

šef Biroa za medijsku dokumentaciju

Služba za odnose s javnošću Vlade Crne Gore

Danilo Radusinović

Danilo Radusinović

samostalni savjetnik I u Birou za za medijsku dokumentaciju

Služba za odnose s javnošću Vlade Crne Gore

Nataša Vukadinović

Nataša Vukadinović

savjetnica I u Birou za za medijsku dokumentaciju

Služba za odnose s javnošću Vlade Crne Gore