Vlada Crne Gore

Uvodna riječ Generalnog sekretara Vlade Crne Gore

Mandat koji smo dobili moramo iskoristiti da stvaramo društvenu koheziju, jačamo nacionalno jedinstvo i Crnu Goru za svakog njenog građanina...
Služba za odnose s javnošću
Održivi razvoj u Crnoj Gori
Vlada Crne Gore

Podnošenje zahtjeva za slobodan pristup informacijama

Zahtjev za slobodan pristup informacijama može se pokrenuti usmenim ili pismenim zahtjevom: 

- neposredno - u pisarnici (kancelarija broj 7, prizemlje), 

- putem pošte - na adresu Generalni sekretarijat Vlade Crne Gore, ul. Karađorđeva bb, Podgorica, 

- elektronskim putem na e-mail: spi@gsv.gov.me

- na faks +382 20 482 915.

Rukovodeći tim

Simeun Raonić

pomoćnik generalnog sekretara Vlade - rukovodilac Sektora za poslove protokola

Generalni sekretarijat Vlade Crne Gore

Almedina Vukić

v.d. pomoćnica generalnog sekretara Vlade - rukovoditeljka Sektora za za strateško planiranje i koordinaciju politika Vlade

Generalni sekretarijat Vlade Crne Gore

Kontakt

Generalni sekretarijat Vlade Crne Gore

Karađorđeva bb, 81000 Podgorica, Crna Gora

mr Dragoljub Nikolić

generalni sekretar Vlade

Telefon:+382 20 482 814

Korisna dokumenta

Integritet dokumenta
Poslovnik Vlade Crne Gore
Poslovnik Vlade Crne Gore
Ovim poslovnikom bliže se uređuju organizacija i način rada Vlade Crne Gore (u daljem tekstu: Vlada) i druga pitanja od značaja za rad Vlade. Određena pitanja koja se odnose na način rada Vlade, a koja nijesu uređena ovim poslovnikom, mogu se urediti odlukom ili zaključkom Vlade.
Objavljeno: 01.06.2022. 16:20
Preuzmi PDF 133 KB