Vlada Crne Gore

Uvodna riječ Generalnog sekretara Vlade Crne Gore

Generalni sekretarijat Vlade u mandatu 43. Vlade ima za cilj da bitno unaprijedi transparentnost i efikasnost...
Služba za odnose s javnošću
Održivi razvoj u Crnoj Gori
Vlada Crne Gore

Podnošenje zahtjeva za slobodan pristup informacijama

Zahtjev za slobodan pristup informacijama može se pokrenuti usmenim ili pismenim zahtjevom: 

- neposredno - u pisarnici (kancelarija broj 7, prizemlje), 

- putem pošte - na adresu Generalni sekretarijat Vlade Crne Gore, ul. Karađorđeva bb, Podgorica, 

- elektronskim putem na e-mail: spi@gsv.gov.me

- na faks +382 20 482 915.

Rukovodeći tim

Boris Marić

Boris Marić

generalni sekretar Vlade

Generalni sekretarijat Vlade Crne Gore

Ilir Harasani

Ilir Harasani

zamjenik generalnog sekretara Vlade

Generalni sekretarijat Vlade Crne Gore

Jelena Krivokapić

pomoćnica generalnog sekretara Vlade Crne Gore – rukovoditeljka Sektora za poslove Vlade

Generalni sekretarijat Vlade Crne Gore

Simeun Raonić

pomoćnik generalnog sekretara Vlade - rukovodilac Sektora za poslove protokola

Generalni sekretarijat Vlade Crne Gore

Almedina Vukić

v.d. pomoćnica generalnog sekretara Vlade - rukovoditeljka Sektora za za strateško planiranje i koordinaciju politika Vlade

Generalni sekretarijat Vlade Crne Gore

Nada Vojvodić

pomoćnica generalnog sekretara Vlade - rukovoditeljka Sektora za informisanje javnosti o Evropskoj uniji i procesu pristupanja EU

Generalni sekretarijat Vlade Crne Gore

Kontakt

Generalni sekretarijat Vlade Crne Gore

Karađorđeva bb, 81000 Podgorica, Crna Gora

Boris Marić

generalni sekretar Vlade

Telefon:+382 20 482 814

Korisna dokumenta

Integritet dokumenta
Poslovnik Vlade Crne Gore
Poslovnik Vlade Crne Gore
Ovim poslovnikom bliže se uređuju organizacija i način rada Vlade Crne Gore (u daljem tekstu: Vlada) i druga pitanja od značaja za rad Vlade. Određena pitanja koja se odnose na način rada Vlade, a koja nijesu uređena ovim poslovnikom, mogu se urediti odlukom ili zaključkom Vlade.
Objavljeno: 01.06.2022. 16:20
Preuzmi PDF 133 KB