Влада Црне Горе

Уводна ријеч Генералног секретара Владе Црне Горе

Генерални секретаријат Владе у мандату 43. Владе има за циљ да битно унаприједи транспарентност и ефикасност...

Подношење захтјева за слободан приступ информацијама

Захтјев за слободан приступ информацијама може се покренути усменим или писменим захтјевом:

- непосредно - у писарници (канцеларија број 7, приземље),

- путем поште - на адресу Генерални секретаријат Владе Црне Горе, ул. Карађорђева бб, Подгорица, 

- електронским путем на e-mail: spi@gsv.gov.me

- на факс +382 20 482 915.


Руководећи тим

Борис Марић

Борис Марић

генерални секретар Владе

Генерални секретаријат Владе Црне Горе

Илир Харасани

Илир Харасани

замјеник генералног секретара Владе

Генерални секретаријат Владе Црне Горе

Јелена Кривокапић

помоћница генералног секретара Владе Црне Горе – руководитељка Сектора за послове Владе

Генерални секретаријат Владе Црне Горе

Симеун Раонић

помоћник генералног секретара Владе - руководилац Сектора за послове протокола

Генерални секретаријат Владе Црне Горе

Алмедина Вукић

в.д. помоћница генералног секретара Владе - руководитељка Сектора за за стратешко планирање и координацију политика Владе

Генерални секретаријат Владе Црне Горе

Нада Војводић

помоћница генералног секретара Владе - руководитељка Сектора за информисање јавности о Европској унији и процесу приступања ЕУ

Генерални секретаријат Владе Црне Горе

Контакт

Генерални секретаријат Владе Црне Горе

Карађорђева бб, 81000 Подгорица, Црна Гора

Борис Марић

генерални секретар Владе

Телефон:+382 20 482 814

Организационе јединице

Корисна документа

Интегритет документа
Пословник Владе Црне Горе
Пословник Владе Црне Горе
Овим пословником ближе се уређују организација и начин рада Владе Црне Горе (у даљем тексту: Влада) и друга питања од значаја за рад Владе. Одређена питања која се односе на начин рада Владе, а која нијесу уређена овим пословником, могу се уредити одлуком или закључком Владе.
Објављено: 01.06.2022. 16:20
Преузми PDF 133 KB