Rješenja o imenovanju i raspoređivanju i ugovori o djelu u posjedu Generalnog sekretarijata Vlade

Objavljeno: 05.05.2022. 08:00 Autor: Služba za odnose s javnošću Vlade Crne Gore
Ovaj članak sadrži listu dokumenata

U cilju povećanja transparentnosti u svom radu Generalni sekretarijat Vlade objavljuje rješenja o imenovanju i raspoređivanju i ugovore o djelu u svom posjedu.

Rješenja o imenovanju, raspoređivanju i prestanku i ugovori o djelu

Generalni sekretarijat Vlade i Kabinet predsjednika Vlade
2023. godina- Ugovori o djelu za izvještajni period od 01.01. do 15.01.2023. godine Ugovor o djelu za izvještajni period od 16.01. do 22.01.2023. godine Ugovori o djelu za izvještajni period od 30.01. do 05.02.2023. godine Ugovori o djelu za izvještajni period od 06.02. do 12.02.2023. godine Ugovoor o djelu za izvještajni period od 13.02. do 19.02.2023. godine Rasporedna rješenja i Ugovori o djelu za izvještajni period od 20.02. – 26.02.2023. godine Ugovor o djelu za izvještajni period od 23.02. - 05.03.2023. godine Ugovori o djelu i rješenje o imenovanju za izvještajni period od 06.03. do 12.03.2023. godine. Ugovor o djelu za izvještajni period od 13.03. do 19.03.2023. godine Rasporedno rješenje i Ugovori o djelu za izvještajni period od 20.03. do 26.03.2023. godine Rasporedno rješenje i ugovori o djelu za izvještajni period od 27.03. do 02.04.2023. godine Rasporedno rješenje i ugovor o djelu za izvještajni period od 03.04. do 09.04.2023. godine Rasporedno rješenje i ugovor o djelu za izvještajni period od 10.04. do 16.04.2023. godine Ugovori o djelu za izvještajni period od 17.04. do 23.04.2023. godine Rasporedno rješenje i ugovori o djelu za izvještajni period od 24.04. do 30.04.2023. godine Rješenja o imenovanju i prestanku mandata i Ugovor o djelu za izvještajni period od 08.05. do 14.05.2023. godine Ugovori o djelu i ugovori o dopunskom radu za izvještajni period od 15.05. do 21.05.2023. godine Ugovori o djelu za izvještajni period od 22.05. do 28.05.2023. godine Ugovori o djelu za izvještajni period od 29.05. do 04.06.2023. godine Ugovori o djelu za izvještajni period od 05.06. do 11.06.2023. godine Ugovor o djelu za izvještajni period od 12.06. do 18.06.2023. godine Rješenja imenovanju i razrješenju i Ugovori o djelu za izvještajni period od 19.06. do 25.06.2023. godine Rasporedna rješenja, rješenja o imenovanju, razrješenju i prestanku mandata i ugovor o djelu za izvještajni period od 26.06. do 02.07.2023. godine Rasporedno rješenje i ugovori o djelu za izvještajni period od 03.07. do 31.07.2023. godine Ugovori o djelu i ugovori o dopunskom radu za izvještajni period od 01.08. do 31.08.2023. godine Rješenje o imenovanju i prestanku mandata, rasporedno rješenje i Ugovori o djelu za izvještajni period od 01.09. do 30.09.2023. godine Ugovor o djelu za izvještajni period od 01.10. do 31.10.2023. godine Rasporedna rješenja, rješenja o imenovanju i prestanku mandata, rješenje o privremenom raspoređivanju, ugovori o djelu, ugovor o dopunskom radu i aneks ugovora o djelu za izvještajni period od 01.11. do 30.11.2023. godine Rasporedna rješenja, rješenja o imenovanju, sporazumi o prestanku radnog odnosa, ugovor o dopunskom radu i ugovor o djelu za izvještajni period od 01.12. do 31.12.2023. godine
2022. godina- Rješenja o imenovanju za izvještajni period od 25.04. do 01.05.2022. godine Ugovori o djelu za izvještajni period od 02.05. do 08.05.2022. godine Rješenja o imenovanju za izvještajni period od 09.05. do 15.05.2022. godine Rasporedno rješenje i Ugovori o djelu za izvještajni period od 16.05. do 22.05.2022. godine Rješenja o imenovanju i Ugovor o djelu za izvještajni period od 23.05. do 29.05.2022. godine Rješenja o imenovanju i Ugovori o djelu za izvještajni period od 30.05. – 05.06.2022. godine Rasporedno rješenje i Ugovor o djelu za izvještajni period od 06.06. do 12.06.2022. godine Ugovor o djelu za izvještajni period od 13.06. do 19.06.2022. godine Rješenje o imenovanju i Ugovori o djelu za izvještajni period od 20.06. do 26.06.2022. godine Ugovori o djelu za izvještajni period od 27.06. do 03.07.2022. godine Ugovori o djelu za izvještajni period od 04.07. do 10.07.2022. godine Ugovor o djelu za izvještajni period od 11.07. do 17.07.2022. godine Ugovor o djelu i aneksi za izvještajni period od 18.07. – 24.07.2022. godine. Ugovori o djelu za izvještajni period od 25.07. – 31.07.2022. godine. Ugovori o djelu za izvještajni period od 01.08. - 07.08.2022. godine Ugovori o djelu za izvještajni period od 22.08. - 28.08.2022. godine Rasporedna rješenja i Ugovori o djelu za izvještajni period od 29.08. - 04.09.2022. godine Ugovori o djelu za izvještajni period od 05.09. - 11.09.2022. godine Rasporedno rješenje i Ugovori o djelu za izvještajni period od 12.09. - 18.09.2022. godine Rješenje i Ugovori o djelu za izvještajni period od 19.09. - 25.09.2022. godine Ugovori o djelu za izvještajni period od 26.09. - 02.10.2022. godine Ugovori o djelu za izvještajni period od 03.10. - 09.10.2022. godine Rasporedna rješenja za izvještajni period od 10.10. do 16.10.2022. godine Ugovori o djelu za izvještajni period od 17.10. do 23.10.2022. godine Ugovori o djelu za izvještajni period od 24.10. – 30.10.2022. godine Rješenja o postavljenju i imenovanju, o raspoređivanju i prestanku mandata za izvještajni period od 31.10. do 06.11.2022. godine Ugovori o djelu za izvještajni period od 07.11. do 13.11.2022. godine Ugovori o djelu za izvještajni period od 21.11. do 27.11.2022. godine Ugovor o djelu za izvještajni period od 28.11 do 04.12.2022. godine Ugovori o djelu za izvještajni period od 05.12. do 31.12.2022. godine
Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?