MKU

UNESCO

Kancelarija za UNESCO posreduje u implementaciji politika, programa i preporuka Crnogorske nacionalne komisije za UNESCO preko Direktorata za kulturnu baštinu