SPI

Slobodan pristup informacijama

Pravo na slobodan pristup informacijama je srž svake demokratije, jer da bi građani učestvovali u donošenju odluka i kreiranju javnih politika, neophodno je da raspolažu informacijama od javnog značaja. 

Korisna dokumenta

SPI

Zašto je važan slobodan pristup informacijama?

Pravo na slobodan pristup informacijama je srž svake demokratije.
Detaljnije
Kontakt

Kontakt osoba za slobodan pristup informacijama

Marija Milonjić


marija.milonjic@mod.gov.me


tel: (+382) 020 483 308