SPI

Slobodan pristup informacijama

Pravo na slobodan pristup informacijama je srž svake demokratije, jer da bi građani učestvovali u donošenju odluka i kreiranju javnih politika, neophodno je da raspolažu informacijama od javnog značaja. 

Korisna dokumenta

SPI

Plan javnih nabavki za 2024 godinu

Plan javnih nabavki broj 0704-426/24-570 od 23.01.2024.godine.Plan jednostavnih javnih nabavki (do 8.000,00 € bez PDV-a) broj 0704-426/24-571 od 23.01.2024.go
Detaljnije

Spiskovi javnih funkcionera

Kontakt

Kontakt osoba za slobodan pristup informacijama

Marija Milonjić


marija.milonjic@mod.gov.me


tel: (+382) 020 483 308