SPI

Slobodan pristup informacijama

Pravo na slobodan pristup informacijama je srž svake demokratije, jer da bi građani učestvovali u donošenju odluka i kreiranju javnih politika, neophodno je da raspolažu informacijama od javnog značaja. 

Korisna dokumenta

SPI

Zašto je važan slobodan pristup informacijama?

Pravo na slobodan pristup informacijama je srž svake demokratije.
Detaljnije
Kontakt SPI

Kontakt osoba za slobodan pristup informacijama

Katarina Lazarević


spi@mod.gov.me


tel: (+382) 020 482 306; (+382) 020 482 308