Pomorstvo

Direktorat za pomorstvo

Vrši poslove koji se odnose na vođenje razvojne politike u oblasti pomorskog saobraćaja, na sigurnost plovidbe, zaštitu od zagađenja sa plovnih objekata, zaštitu ljudskih života, bezbjednosnu zaštitu brodova i luka, predlaganje aktivnosti za strateški razvoj pomorske privrede, kao i poslove koji se odnose na pomorce, na zaključivanje sporazuma o međusobnom priznavanju pomorskih ovlašćenja, obuku pomoraca, praćenje i implementacija statusa pomoraca.

Organizacija direktorata

Maja Mijušković

Maja Mijušković

v.d. Generalna direktorica Direktorata za pomorstvo

Ministarstvo saobraćaja i pomorstva

Dvostruka autentifikacija

Kontakti

  • Maja Mijušković, v.d. generalna direktorica


E-mail: maja.mijuskovic@msp.gov.me 

Telefon: 020/482-207


  • Lučka kapetanija Kotor

E-mail: kapetanija.kotor@hmo.mki.gov.me 

Telefon: +38232304313


  • Lučka kapetanija Bar

E-mail: kapetanija.bar@hmo.mki.gov.me 

Telefon: +38230312733