Za zdravstvene radnike

Terapijske preporuke

U sklopu ovih terapijskih preporuka nalaze se i prilozi:Prilog 1. antokoagulanta terapijaPrilog 2. kortikosteroidna tera

Za zdravstvene institucije i ustanove

Nacionalne smjernice dobre kliničke prakse

Nacionalne smjernice (vodiči, protokoli, preporuke)