Pretraga portala Vlade Crne Gore

Način sortiranja:
55. sjednica Vlade Crne Gore - 19.01.2022.
Vlada Crne Gore 55. sjednica Vlade Crne Gore - 19.01.2022.

Vlada CG je utvrdila Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o eksplozivnim materijama.

Lista dokumenata
54. sjednica Vlade Crne Gore
Vlada Crne Gore 54. sjednica Vlade Crne Gore - 13.01.2022.

Vlada Crne Gore je donijela Odluku o obrazovanju Koordinacionog tijela za praćenje programa „EVROPA SAD“.

Lista dokumenata
53. sjednica Vlade Crne Gore - 29.12.2021.
Vlada Crne Gore 53. sjednica Vlade Crne Gore - 29.12.2021.

Vlada Crne Gore je utvrdila Predlog zakona o popisu stanovništva, domaćinstava i stanova.

Lista dokumenata
52. sjednica Vlade Crne Gore
Vlada Crne Gore 52. sjednica Vlade Crne Gore - 23.12.2021.

Vlada Crne Gore je usvojila Informaciju o statusu realizacije projekta autoputa Bar-Boljare.

Lista dokumenata
51. sjednica Vlade Crne Gore
Vlada Crne Gore 51. sjednica Vlade Crne Gore - 16.12.2021.

Vlada je upoznata sa Usmenom informacijom o situaciji u vezi sa ugovornim odnosima između EPCG i UNIPROM-a

Lista dokumenata
50. sjednica Vlade Crne Gore
Vlada Crne Gore 50. sjednica Vlade Crne Gore - 9.12.2021.

Vlada je usvojila Akcioni plan za adresiranje ključnih preporuka iz Izvještaja Evropske komisije o Crnoj Gori 2021.

Lista dokumenata
49. sjednica Vlade Crne Gore
Vlada Crne Gore 49. sjednica Vlade Crne Gore - 1.12.2021.

Vlada je utvrdila Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o efikasnom korišćenju energije.

Lista dokumenata
48. sjednica Vlade Crne Gore
Vlada Crne Gore 48. sjednica Vlade Crne Gore - 26.11.2021. godine

Vlada Crne Gore je utvrdila Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prevozu opasnih materija.

Lista dokumenata
Vlada Crne Gore Saopštenje o odlukama Vlade Crne Gore donijetim bez održavanja sjednice 18, 19, 23. i 24. novembra 2021. godine

Vlada je na sjednici održanoj 26.11.2021. usvojila Zapisnik o odlukama donijetim bez održavanja 18, 19, 23. i 24.11.2021.

Lista dokumenata
47. sjednica Vlade Crne Gore
Vlada Crne Gore 47. sjednica Vlade Crne Gore - 17.11.2021. godine

Vlada je usvojila Mapu puta ispunjenja preostalih obaveza u odnosu na privremeno zatvoreno pregovaračko poglavlje 30.

Lista dokumenata
1 2 3 4 5 6 7