Pretraga portala Vlade Crne Gore

Način sortiranja:
39. sjednica Vlade Crne Gore
Vlada Crne Gore 39. sjednica Vlade Crne Gore - 16.09.2021. godine

Vlada Crne Gore je utvrdila Predlog zakona o medicinski potpomognutoj oplodnji.

Lista dokumenata
38. sjednica Vlade Crne Gore
Vlada Crne Gore 38. sjednica Vlade Crne Gore - 09.09.2021. godine

Vlada CG je donijela Odluku o dodjeli prava na komercijalno korišćenje nedrvnih šumskih proizvoda u šumama.

Lista dokumenata
37. sjednica Vlade Crne Gore
Vlada Crne Gore 37. sjednica Vlade Crne Gore - 02.09.2021. godine

Vlada Crne Gore je donijela Uredbu o izmjeni Uredbe o novoj hrani koja se može koristiti i stavljati na tržište.

Lista dokumenata
36. sjednica Vlade Crne Gore
Vlada Crne Gore 36. sjednica Vlade Crne Gore - 30.08.2021. godine

Vlada je usvojila Predlog za stavljanje van snage Zaključka Vlade Crne Gore br. 04-3853/2 od 26. avgusta 2021.

Lista dokumenata
35. sjednica Vlade Crne Gore
Vlada Crne Gore 35. sjednica Vlade Crne Gore - 26.08.2021. godine

Vlada je donijela Uredbu o minimalnoj sumi osiguranja od profesionalne odgovornosti u oblasti izgradnje objekata.

Lista dokumenata
34. sjednica Vlade Crne Gore
Vlada Crne Gore 34. sjednica Vlade Crne Gore - 30.07.2021. godine

Vlada Crne Gore je utvrdila Predlog zakona o izmjenama Zakonika o krivičnom postupku.

Lista dokumenata
33. sjednica Vlade Crne Gore - 22.07.2021. godine
Vlada Crne Gore 33. sjednica Vlade Crne Gore - 22.07.2021. godine

Vlada je donijela Odluku o zabrani skladištenja duvanskih proizvoda na teritoriji slobodne zone „Luka Bar“.

Lista dokumenata
32. sjednica Vlade Crne Gore
Vlada Crne Gore 32. sjednica Vlade Crne Gore - 15.07.2021. godine

Vlada CG je usvojila Informaciju o pojačanom nadzoru poslovanja privrednih društava od strane inspekcijskih organa.

Lista dokumenata
31. sjednica Vlade Crne Gore
Vlada Crne Gore 31. sjednica Vlade Crne Gore - 08.07.2021. godine

Vlada CG je donijela Uredbu o uslovima, načinu i dinamici sprovođenja mjera agrarne politike za 2021. godinu-Agrobudžet.

Lista dokumenata
30. sjednica Vlade CG
Vlada Crne Gore 30. sjednica Vlade Crne Gore - 01.07.2021. godine

Vlada CG je na sjednici 01. jula usvojila Informaciju o napretku u procesu pregovora po klasterskom pristupu.

Lista dokumenata
1 2 3 4 5 6