Pretraga portala Vlade Crne Gore

Način sortiranja:
49. sjednica Vlade Crne Gore
Vlada Crne Gore 49. sjednica Vlade Crne Gore - 1.12.2021.

Vlada je utvrdila Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o efikasnom korišćenju energije.

Lista dokumenata
48. sjednica Vlade Crne Gore
Vlada Crne Gore 48. sjednica Vlade Crne Gore - 26.11.2021. godine

Vlada Crne Gore je utvrdila Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prevozu opasnih materija.

Lista dokumenata
Vlada Crne Gore Saopštenje o odlukama Vlade Crne Gore donijetim bez održavanja sjednice 18, 19, 23. i 24. novembra 2021. godine

Vlada je na sjednici održanoj 26.11.2021. usvojila Zapisnik o odlukama donijetim bez održavanja 18, 19, 23. i 24.11.2021.

Lista dokumenata
47. sjednica Vlade Crne Gore
Vlada Crne Gore 47. sjednica Vlade Crne Gore - 17.11.2021. godine

Vlada je usvojila Mapu puta ispunjenja preostalih obaveza u odnosu na privremeno zatvoreno pregovaračko poglavlje 30.

Lista dokumenata
46. sjednica Vlade Crne Gore - 12.11.2021. godine
Vlada Crne Gore 46. sjednica Vlade Crne Gore - 12.11.2021. godine

Vlada Crne Gore je utvrdila Predlog fiskalne strategije za period 2021-2024 godine.

Lista dokumenata
Vlada Crne Gore Saopštenje o odlukama Vlade Crne Gore donijetim bez održavanja sjednice 5. i 10. novembra 2021. godine

Vlada je na sjednici održanoj 12. novembra 2021. usvojila Zapisnik o odlukama donijetim bez održavanja 5. i 10. 11 2021. godine.

Lista dokumenata
Vlada Crne Gore Saopštenje o odluci Vlade Crne Gore donijetoj bez održavanja sjednice 29. oktobra 2021. godine

Vlada je na sjednici održanoj 4. novembra usvojila Zapisnik o odluci donijetoj bez održavanja sjednice 29. oktobra 2021. godine.

Lista dokumenata
45. sjednica Vlade Crne Gore
Vlada Crne Gore 45. sjednica Vlade Crne Gore - 04.11.2021. godine

Vlada Crne Gore je usvojila Informaciju o predlogu ekonomskog programa „Evropa sad!“

Lista dokumenata
44. sjednica Vlade Crne Gore
Vlada Crne Gore 44. sjednica Vlade Crne Gore - 28.10.2021. godine

Vlada Crne Gore je usvojila Ključne nalaze – godišnji Izvještaj Evropske komisije za Crnu Goru 2021.

Lista dokumenata
Vlada Crne Gore Saopštenje o odlukama Vlade Crne Gore donijetim bez održavanja sjednice 15, 19, 21, 22. i 25. oktobra 2021. godine

Vlada je na sjednici održanoj 28. oktobra usvojila Zapisnik o odlukama donijetim bez održavanja sjednice 15, 19, 21, 22. i 25. oktobra 2021. godine.

Lista dokumenata
1 2 3 4 5 6 7