Pažnja: Ova stranica je u pripremi.

Plan integriteta

Pravila za izradu i sprovođenje plana integriteta, Zakon o sprječavanju korupcije, Etički kodeks državnih službenika i namještenika...

Slobodan pristup informacijama

Pristup informacijama u posjedu Uprave, planovi i programi rada, rješenja, informacije, vodič za slobodan pristup informacijama u posjedu Uprave za vode...

Vodna knjiga

U vodnoj knjizi registruju se izdata vodna akta. Vodnim aktima se utvrđuju uslovi i način ostvarivanja prava na vodu.

Biblioteka

Zakoni, pravilnici, uredbe, rješenja, obrasci, odluke, planovi...

Aktuelnosti

Sastanak SEE FFGS

Upravni odbor projekta SEE FFGS održao se u Antaliji, Turskoj, u periodu 10-11. novembar 2022.godin
esna Bajović - Uprava za vode

Vesna Bajović

Vesna Bajović, rođena je 20.02.1990. u Višegradu, Bosna i Hercegovina. Osnovnu školu i gimnaziju završila je u Nikšiću.Diplomirala je na Građevinskom fakulte
Detaljnije

Šta radi Uprava za vode?

Uprava za vode je organ državne uprave nadležan za sprovođenje politike upravljanja vodama u Crnoj Gori, u skladu sa načelima upravljanja vodama, vodnim i priobalnim zemljištem i vodnim objektima. U Upravi za vode se sprovode mjere i radnje sa ciljem obezbjeđenja i korišćenja voda, uz dugoročnu zaštitu kvaliteta voda i vodoizvorišta, zaštitu voda od zagađenja, uređenje voda i vodotoka i zaštitu od štetnog dejstva voda.

Internet

Galerija

BOGATSTVO CRNE GORE - PRIRODA!
Detaljnije

Pitajte Upravu za vode?

e-mail: upravazavode@uzv.gov.me

Tel.1: +382 20 224 593

Tel.2: +382 20 224 594

Adresa: Bulevar Revolucije br. 24, 81000 Podgorica