Vijesti Vlade Crne Gore

Način sortiranja:
Ministarstvo finansija Javni poziv kojim upućuje na Javnu raspravu Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama

Ministarstvo finansija i socijalnog staranja objavljuje Javni poziv kojim upućuje na Javnu raspravu Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnim naba

Vijesti/Najave
Ministarstvo finansija Javni poziv svim poreskim dužnicima za podnošenje zahtjeva za reprogram poreskog potraživanja

Na osnovu člana 6 stav 1 Zakona o reprogramu poreskog potraživanja (“Službeni list Crne Gore”, broj 145/21), Ministarstvo finansija i socijalnog staranja, upu

Vijesti/Najave
Ministarstvo finansija Javni poziv za učešće na javnom nadmetanju za prodaju nepokretnosti u državnoj svojini u Opštini Herceg Novi

Na osnovu Zakona o državnoj imovini ("Službeni list CG", br.21/09 i 40/11), Uredbe o prodaji i davanju u zakup stvari u državnoj imovini („Službeni list CG“,

Vijesti/Najave
Ministarstvo finansija Javni poziv za predlaganje jednog predstavnika/ce NVO za radnu grupu za izmjenu Pravilnika o standardima za akreditaciju obuke

Javni poziv za predlaganje jednog predstavnika/ce nevladinih organizacija za radnu grupu za izmjenu Pravilnika o standardima za akreditaciju obuke, odnosno pr

Vijesti/Najave
Ministarstvo finansija Tender: Radovi na poboljšanju pristupačnosti javnih zgrada i centara za socijalni rad u Crnoj Gori

Naziv tendera: Radovi na poboljšanju pristupačnosti javnih zgrada i centara za socijalni rad u Crnoj GoriBroj tendera: NEAR/TGD/2022/EA-LOP/0033Kratak opis:Ev

Vijesti/Najave
Ministarstvo finansija Javni poziv za predlaganje predstavnika NVO u radnom tijelu za izradu Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o duvanu

Na osnovu člana 3 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i s

Vijesti/Najave
Ministarstvo finansija Javni poziv za predlaganje predstavnika nevladine organizacije u radnom tijelu za izradu Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na nepokretnosti

Na osnovu člana 3 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i s

Vijesti/Najave
Ministarstvo finansija Javni poziv za predlaganje tri kandidata/tkinje za članove/ice Grupe eksperata za borbu protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici (GREVIO)

Komitet ministara Savjeta Evrope je 19. novembra 2014. godine usvojio Rezoluciju CM/Res (2014)43 o pravilima za proceduru izbora članova Grupe eksperata za bo

Vijesti/Najave
Ministarstvo finansija Lista pružalaca usluge SOS telefon za djecu i mlade koji su žrtve zlostavljanja, zanemarivanja, nasilja u porodici i eksploatacije

Lista pružalaca usluge SOS telefon za djecu i mlade koji su žrtve zlostavljanja, zanemarivanja, nasilja u porodici i eksploataacije ili kod kojih postoji opas

Vijesti/Najave
Ministarstvo finansija Javni poziv za učešće na javnom nadmetanju za prodaju nepokretnosti u državnoj svojini u Opštini Danilovgrad

Na osnovu Zakona o državnoj imovini ("Službeni list CG", br.21/09 i 40/11), Uredbe o prodaji i davanju u zakup stvari u državnoj imovini („Službeni list CG“,

Vijesti/Najave
1 2 3