Način sortiranja:
Ministarstvo finansija Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje predstavnika za člana Radnog tima za izradu Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na

Na osnovu člana 3 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona...

Vijesti
Ministarstvo finansija Javni poziv zainteresovanoj javnosti da se uključi u postupak pripreme Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na promet upotrebljavanih motornih

Na osnovu člana 12 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona...

Vijesti
Ministarstvo finansija Javni poziv za predlaganje predstavnika nevladine organizacije u Komisiji za unapređenje transparentnosti u oblasti carinskog sistema

Na osnovu člana 3 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona...

Vijesti
Ministarstvo finansija Javni poziv za predlaganje predstavnika nevladine organizacije u radnom tijelu za izradu Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o carinskoj službi

Na osnovu člana 3 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona...

Vijesti
Ministarstvo finansija Javni poziv za konsultovanje zainteresovane javnosti u početnoj fazi pripreme Nacrta zakona o igrama na sreću

U skladu sa odredbom člana 12 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave...

Vijesti
Ministarstvo finansija Javna rasprava o tekstu Nacrta zakona o budžetskoj inspekciji

Javna rasprava o tekstu Nacrta zakona o budžetskoj inspekciji trajaće 20 dana od dana objavljivanja javnog poziva na internet stanici Ministarstva...

Vijesti
Ministarstvo finansija Javni poziv - priprema Predloga fiskalne strategije Crne Gore za period 2024-2027. godine

Ministarstvo finansija upućuje J A V N I P O Z I V Organima, organizacijama, udruženjima i građanima...

Vijesti
Ministarstvo finansija Javni poziv za predlaganje predstavnika nevladine organizacije u radnom tijelu za izradu Nacrta zakona o budžetskoj inspekciji

Na osnovu člana 3 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona...

Vijesti
Ministarstvo finansija Javni poziv za konsultovanje zainteresovane javnosti u početnoj fazi pripreme Nacrta zakona o kontroli državne pomoći

U skladu sa odredbom člana 12 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave...

Vijesti
Ministarstvo finansija Javni poziv za konsultovanje zainteresovane javnosti povodom izrade predloga Programa trgovinskih olakšica 2024-2026, sa Akcionim planom

Na osnovu člana 12 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona...

Vijesti
1 2 3 4 5 6 7