Način sortiranja:
Ministarstvo finansija Javna rasprava o Nacrtu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica

Na osnovu čl. 14 i 15 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi...

Vijesti
Ministarstvo finansija Ministarstvo finansija objavljuje javni poziv za konsultacije povodom izrade Programa ekonomskih reformi za period 2024-2026. godina

Programom rada Vlade za 2023. godinu predviđena je izrada Programa ekonomskih reformi za Crnu Goru za period 2024-2026. godina.Program ekonomskih reformi...

Vijesti
Ministarstvo finansija Javni poziv za davanje u dugoročni zakup na period od 10 godina zemljišta u državnoj svojini, u opštini Budva, radi izgradnje - postavljanja Zip Line-a, u skladu sa planom

Na osnovu čl. 29, 39 i 40 Zakona o državnoj imovini (“Službeni list CG”, br. 21/09 i 40/11), čl. 5 i 29 Uredbe o prodaji i davanju u zakup stvari u državnoj..

Vijesti
Ministarstvo finansija Javni poziv za učešće u javnoj raspravi o predlogu Programa za suzbijanje neformalne ekonomije u Crnoj Gori sa Akcionim planom za period od 2024 - 2026. godine

Na osnovu člana 15 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona...

Vijesti
Ministarstvo finansija Javni poziv za podnošenje ponuda za davanje u dugoročni zakup na period od 25 godina nepokretnosti koje se nalaze u KO Mrke, Glavni grad Podgorica, na auto-putu Bar-Boljare, dionica Smokovac

Na osnovu Zakona o državnoj imovini (‘’Službeni list CG’’ br. 21/09 i 40/11), Uredbe o prodaji i davanju u zakup stvari u državnoj imovini...

Vijesti
Ministarstvo finansija Javni poziv za podnošenje ponuda za davanje u dugoročni zakup na period od 25 godina nepokretnosti koje se nalaze u KO Mrke, Glavni grad Podgorica, na auto-putu Bar-Boljare, dionica Smokovac

Na osnovu Zakona o državnoj imovini (‘’Službeni list CG’’ br. 21/09 i 40/11), Uredbe o prodaji i davanju u zakup stvari u državnoj imovini...

Vijesti
Ministarstvo finansija Javni poziv za davanje u dugoročni zakup na period od 30 godina zemljišta u državnoj svojini, radi izgradnje vjetroelektrane, na lokalitetu "Sinjavina", Kolašin

Na osnovu čl. 29, 39 i 40 Zakona o državnoj imovini (“Službeni list CG”, br. 21/09 i 40/11), čl. 5 i 29 Uredbe o prodaji i davanju u zakup stvari...

Vijesti
Ministarstvo finansija Drugi javni poziv za davanje u dugoročni zakup na period od 30 godina zemljišta u državnoj svojini, radi izgradnje vjetroelektrane u opštini Šavnik

Na osnovu čl. 29, 39 i 40 Zakona o državnoj imovini (“Službeni list CG”, br. 21/09 i 40/11), čl. 5 i 29 Uredbe o prodaji i davanju u zakup stvari u državnoj..

Vijesti
Ministarstvo finansija Javni poziv za davanje u dugoročni zakup na period od 30 godina zemljišta u državnoj svojini, radi izgradnje vjetroelektrane u opštini Šavnik

U prilogu možete preuzeti Javni poziv za davanje u dugoročni zakup na period od 30 godina zemljišta u državnoj svojini, radi izgradnje vjetroelektrane...

Vijesti
Ministarstvo finansija Javni poziv za učešće u javnom nadmetanju za prodaju nepokretnosti u državnoj svojini u Opštini Bar

Na osnovu Zakona o državnoj imovini ("Službeni list CG", br.21/09 i 40/11), Uredbe o prodaji i davanju u zakup stvari u državnoj imovini („Službeni list CG“,

Vijesti
1 2 3 4 5