Pažnja: Sadržaj ove stranice je dio arhivskog sadržaja i odnosi se na prethodne sazive Vlade Crne Gore. Moguće je da su informacije zastarjele ili nerelevantne.
Arhiva

Obavještenje o dešifrovanju pisanog dijela ispita za javne izvršitelje - martovski rok 2019. godine

Objavljeno: 25.03.2019. 16:54 Autor: Ministarstvo pravde

Obavještavaju se kandidati koji su 18. marta 2019. godine polagali pisani dio ispita  za javne izvršitelje, da će se dešifrovanje pisanog dijela ispita održati u srijedu 27. marta 2018. godine, sa početkom u 14,15 časovau prostorijama Ministarstva pravde u Podgorici (ul. Vuka Karadžića br. 3, sala broj 26 na II spratu).

Kandidati koji polože pisani dio ispita istog dana će, nakon objave rezultata pisanog dijela ispita, pristupiti polaganju usmenog dijela ispita, prema rasporedu koji će utvrditi Komisija.

Kandidati su sa sobom dužni da ponesu ličnu kartu ili drugu javnu ispravu na osnovu koje se može utvrditi identitet kandidata.

 Sekretar Komisije

Momir Jauković

020 407 504

momir.jaukovic@mpa.gov.me

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?