Pažnja: Sadržaj ove stranice je dio arhivskog sadržaja i odnosi se na prethodne sazive Vlade Crne Gore. Moguće je da su informacije zastarjele ili nerelevantne.
Arhiva

Asistencija prilikom smjene posade na brodu ‘’Bar’’

Objavljeno: 23.06.2020. 17:21 Autor: Zarko Luksic

Uslijed pandemije Koronavirusa, posada broda ''Bar'', koji je u vlasništvu Barske plovidbe, izvršio je smjenu posade 17 juna, u jutarnjim časovima u akvatorijumu barskog sidrišta. Brod je došao iz Amerike i na proputovanju to destinacije iskrcaja tereta Turska, svratio je u matičnu luku zbog otežane smjene posade izazvanom Koronavirusom.

Zaposleni u Sektoru sigurnosti plovidbe (Pomorsko operativni centar i Odsjek traganja i spašavanja na moru), su tom prilikom uspješno izveli asistenciju kompaniji Barska plovidba, lučkim vlastima, Sektoru granične policije i pomorskom agentu, sa svoja tri spasilačka čamca. Cijela operacija koja se obavljala uz strogo poštovanje mjera za sprečavanje od Koronavirusa, je trajala četri časova, gdje se ukrcalo i iskrcalo 20 pomoraca i izvršena dopuna  četri tone hrane.

Uprava pomorske sigurnosti i upravljanja lukama je pokazala spremnost i solidarnost da pomogne svim subjektima,  da izvršava zadatke sigurno i bezbjedno za svoju posadu i ostale subjekte.

Zarko Luksic        Zarko Luksic

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?