Pažnja: Sadržaj ove stranice je dio arhivskog sadržaja i odnosi se na prethodne sazive Vlade Crne Gore. Moguće je da su informacije zastarjele ili nerelevantne.
Arhiva

Posjeta direktora Transportne zajednice Evropske Unije, u UPSiUL

Objavljeno: 19.10.2020. 19:15 Autor: Zdravko Paladin
U okviru dvodnevne posjete Ministarstvu saobraćaja i pomorstva Crne Gore, direktor Transportne zajednice Evopske unije, Matej Zakonjšek je drugog dana boravka u Crnoj Gori, posjetio i Upravu pomorske sigurnosti i upravljanja lukama. Tim povodom, sastanak je održan u prostorijama VTS/MRCC centra, na kome je g.Zakonjšek upoznat sa radom Uprave i njenih jedinica. Nakon uvodnog dijela i dobrodošlice od strane direktora Uprave, Safeta Kočana, prezentovani su aktuelni projekti koje Uprava realizuje u okviru programa za istraživanje i inovacije, Horizont 2020. Prezentaciju 5 H2020 projekata pod nazivima, COMPASS2020, ANDROMEDA, ePIcenter, RESPOND-A i EFFECTOR, je održao pomoćnik direktora i rukovodilac projekata u Upravi, Nexhat Kapidani, ističući posebni angažman i doprinose koje Uprava ulaže u realizaciju projekata sa ciljem unapređenja kvaliteta svojih nadležnosti i operativnih sistema kojima raspolaže. Pri tome, naglašeno je da Uprava u ovim projektima učestvuje kao krajnji korisnik ostvarenih inovaciono-tehnoloških rješenja i aktivno sarađuje sa tehničkim partnerima u vidu zajedničkih angažovanja u izradi operativno-tehničke specifikacije, definisanju slučajeva upotrebe u praksi u skladu sa kompetencijama i misijom pomorske sigurnosti, kao i demonstraciji i validaciji procesa testiranja unaprijeđenih informacionih sistema za nadzor pomorskog saobraćaja. Takođe, navedeno je da Uprava učestvuje i u brojnim aktivnostima diseminacije i promocije rezultata projekta kao i aktivnoj naučno-istraživačkoj djelatnosti što joj omogućuje prezentovanje ostvarenih rezultata na relevantnim naučnim skupovima, konferencijama i naučnim časopisima u oblasti pomorstva, što je prepoznato i podržano od strane vodećih partnera na projektima programa H2020. Na kraju, ukazano je i na plan i strukturu IPA projekta vezano za drugu fazu razvoja VTMIS sistema sa prezentacijom pune implementacije sistema SafeSeaNet, Maritime Single Window i Sea Traffic Management.

Zdravko Paladin      Zdravko Paladin        Zdravko Paladin

Nakon projekata uslijedila je prezentacija rada VTS službe i platforme VTMIS sistema koju je održao pomoćnik direktora za sektor sigurnosti plovidbe, Žarko Lukšić. Pri tome su istaknute prednosti i značaj ovog sistema za adekvatan, kontinuiran i siguran nadzor pomorskog saoraćaja u oblasti pomorske zone odgovornosti Crne Gore. Na konkretnim primjerima objašnjen je način rada ovog unaprijeđenog sistema dizajniranog u svrhu obuhvatnog pomorskog nadzora svih tipova brodova a za potrebe reagovanja u raznim dešavanjima na moru i konkretno slučajevima traganja i spašavanja i prevencije zagađenja mora sa plovila.

Gospodin Zakonjšek je na kraju održane prezentacije, izrazio zahvalnost Upravi pomorske sigurnosti na posvećenom radu i podržao dalje aktivnosti implementacije evropskih projekata, te naglasio da se unapređenjem VTMIS sistema za praćenje plovidbe brodova, finansiranog od strane Evropske Unije, održava sigurnost plovidbe na Jadranu što je odličan primjer regionalne saradnje pomorskih institucija i VTMIS centara. 

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?