Pažnja: Sadržaj ove stranice je dio arhivskog sadržaja i odnosi se na prethodne sazive Vlade Crne Gore. Moguće je da su informacije zastarjele ili nerelevantne.
Arhiva

Javna rasprava o Nacrtu pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o deponovanju i ulaganju sredstava tehničkih rezervi i sredstava kapitala društva

Objavljeno: 23.10.2020. 21:00 Autor: Ministarstvo finansija

Ministarstvo finansija, u skladu sa Uredbom o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija (“Službeni list Crne Gore”, broj 41/18) obavještava zainteresovanu javnost da pokreće javnu raspravu o Nacrtu pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o deponovanju i ulaganju sredstava tehničkih rezervi i sredstava kapitala društva za osiguranje, koji je pripremila Agencija za nadzor osiguranja

Nacrti zakona će biti na javnoj raspravi, koja počinje danas i trajaće do 13. novembra 2020. godine. 

Zainteresovani mogu ovdje preuzeti Nacrt Pravilnika i Izvještaj o sprovedenoj analizi procjene uticaja propisa, a svi komentari i sugestije se mogu dostaviti na ovom Obrascu OBRAZAC 4 .pdf na e-mail: stevan.brnovic@mif.gov.me.

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?