Izvještaj o sprovedenoj javnoj raspravi o Nacrtu Zakona o upravljanju i unutrašnjim kontrolama u javnom sektoru

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?