Pažnja: Sadržaj ove stranice je dio arhivskog sadržaja i odnosi se na prethodne sazive Vlade Crne Gore. Moguće je da su informacije zastarjele ili nerelevantne.
Arhiva

Radionica „Digitizing Global Trade (DGT)“ održana u Budvi

Objavljeno: 04.08.2021. 16:06 Autor: Nexhat Kapidani

Na radionici pod nazivom „Digitizing Global Trade (DGT) - Implementation of pre-arrival processing for postal and maritime shipments in line with the WTO Trade Facilitation Agreement“ koja je održana u organizaciji Uprave prihoda i carina Crne Gore, učestvovali su kao predstavnici Uprave pomorske sigurnosti i upravljanja lukama, pomoćnik direktora Nexhat Kapidani i samostalna savjetnica Nevenka Kruta.

Radionica je fizički održana u Budvi, Crna Gora, dok su neke prezentacije održane putem ZOOM -a. Osim Uprave pomorske sigurnost i upravljanja lukama, radionici su prisustvovali i svi crnogorski akteri u pomorskoj trgovini poput carine, agenata, špeditera itd., kao i predstavnici Njemačke alijanse za olakšavanje trgovine, DHL, GIZ (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit), i eksperti Uprave carina Njemačke itd.

Ovim povodom je, pored ostalih tema, održana i sesija posvećena pomorskom sabraćaju, što je bila odlična prilika za predstavljanje tekućih međunarodnih investicionih i naučno istraživačkih projekata koje realizuje Uprava pomorske sigurnosti i upravljanja lukama a finansirani su od strane Evropske Komisije. U tom smislu, najprije je predstavljen trenutni status IPA II projekta. Konkretno je naglašen dio ovog projekta koji se odnosi na koncept Nacionalnog jedinstvenog pomorskog prozora (National Maritime Single Window – NMSW) kao savremenog, unaprijeđenog instrumenta za olakšavanje procedura izvještavanja i elektronskog podnošenja redovne dokumentacije brodskih kompanija svim učesnicima u procesu pomorskog transporta, prilikom uplovljenja/isplovljenja brodova u teritorijalne vode Crne Gore. NMSW sistem ima za cilj smanjenje trajanja procedura podnošenja razne dokumentacije o brodu i teretu i razmjenu podataka između broda i luke, shodno FAL obrascima, a u skladu sa preporukama IMO Komisije za olakšavanje procesa prekomorske trgovine (IMO Trade Facilitation Committee) od 19.aprila 2019,  te digitalizaciju ovih procesa preko jedinstvene elektronske platforme kojom će biti omogućeno pristupanje potrebnim informacijama iz navedenih obrazaca sa sopstvenih informacionih sistema svih relevantnih učesnika.

Zatim, pomoćnik direktora, Kapidani je predstavio još jedan veoma značajan projekat u Upravi, ePIcenter, čiji je puni naziv Poboljšani pristup u transportu roba kompatibilan sa fizičkim internetom i ekološkim principima, a koji se finansira od strane Evropske Komisije u okviru programa za naučna istraživanja, Horizon2020.  U ovom projektu iz poziva namijenjenog za povećanje efikasnosti u integrisanom multimodalnom transportu, transportnim sistemima sa niskom emisijom štetnih gasova i logistici posredstvom međunarodne saradnje partnerskih institucija, Uprava učestvuje kao jedan od partnera sa konsultativnom ulogom u pitanjima digitalizacije u pomorstvu, sigurnosti i NMSW-a. Ovaj projekat se zasniva na multidisciplinarnom pristupu koji obuhvata oblasti kao što su sinhromodalnost u snabdjevačkom lancu, standardizacija u pomorstvu/brodarstvu, veliki podaci, blockchain, upravljanje tokovima kontejnera, vještačka inteligencija, hyperloop, zaštita morske životne sredine, itd. Na kraju izlaganja, prisutnima je prikazan i kratak promotivni film o projektu (https://vimeo.com/565979615).

Više o projektu ePIcenter se može pogledati na internet stranici: https://epicenterproject.eu/  

Pored izloženog, bilo je riječi i o projektu EUREKA, čiji puni naziv glasi: Jadransko-jonski zajednički pristup za razvoj i harmonizaciju postupaka i propisa u oblasti sigurnosti plovidbe, finansiranom iz programa ADRION.


Nexhat Kapidani

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?