Crna Gora - buduća članica Evropske unije

Čvrsto opredjeljenje Vlade je da Crna Gora postane sljedeća članica Evropske unije, zbog čega je potrebno kroz prizmu pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji posmatrati sve planirane aktivnosti. Upravo zbog toga su ključni prioriteti Vlade definisani tako da prate prioritete Evropske komisije u narednom periodu1, dok evropska integracija može biti definisana kao horizontalni prioritet Vlade kojim se podstiče razvoj u svim segmentima društva.

Krovni strateški dokument kojim se definišu obaveze Crne Gore u procesu pristupanja je Program pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji 2021-2023, koji će biti usklađen sa novom pravnom tekovinom EU, na način da će biti usvojena jedna ambiciozna, ali realna dinamika donošenja nacionalnih zakonodavnih i strategijskih dokumenata.

Ova godina će biti posvećena unapređenju koordinaciju u procesu pregovora Crne Gore sa Evropskom unijom da bi se na taj način unapredila efikasnost rada i uspunjavanje obaveza preuzetih iz evropske agende. Posebna pažnja biće usmjerena na dalju saradnju s civilnim društvom i medijima, koji predstavljaju važne partnere u procesu pristupanja evropskoj uniji. Senzibilitet koji ova Vlada želi da iskaže prema svim građanima i građankama Crne Gore ogledaće se i u nastojanjima da ove godine dalje radimo na njihovoj boljoj informisanosti o evropskim integracijama i tome šta donosi članstvo u EU.

Dokumenta

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?