Zdrave finansije i ekonomski razvoj

Zdrave finansije i ekonomski razvoj - prioritet kroz kojima ćemo postići da naše finansije budu stabilne, a ekonomija održiva.

Ciljevima definisanim u okviru prioriteta Zdrave finansije i ekonomski razvoj želimo da putem unapređenja konkurentnosti, regionalne povezanosti i zelene ekonomije omogućimo pametan, održiv i inkluzivan rast koji će doprinijeti poboljšanju kvaliteta života svih građana. U skladu sa tim, Vlada će u 2021. godini raditi na podsticanju ujednačenog regionalnog razvoja, uravnoteženog rasta i bolje povezanosti Crne Gore, poboljšanju poslovnog ambijenta za mala i srednja preduzeća i žensko preduzetništvo, osnaživanju potrošača u ostvarivanju prava, unapređenju funkcionisanja tržišta rada i obezbjeđivanju zdravih i sigurnih radnih mjesta.

Posebna pažnja u ovoj godini biće posvećena smanjenju negativnih posljedica koje je pandemija virusa COVID-19 imala na našu ekonomiju, posebno u oblasti turizma i ugostiteljstva, a pružićemo podršku ugroženim djelatnostima, zaposlenima u samoizolaciji i na plaćenom odsustvu.

Kroz sprovođenje projekata i podršku međunarodnih fondova ćemo raditi na unapređenju poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, a kroz bolji regulatorni okvir i na poboljšanju funkcionisanja energetskog tržišta. Vlada će u ovoj godini raditi i na unapređenju uslova za funkcionisanje i sigurnost u lukama, unapređenju stanja putne i željezničke infrastrukuture, s posebnim senzibilitetom ka zaštiti prava putnika u drumskom saobraćaju, a naročito lica s invaliditetom. U ovoj godini će se nastaviti sa realizacijom prioritetnog projekta autoputa Bar-Boljare, uz izradu nove sveobuhvatne Studije opravdanosti.

Na kraju, sistem mora počivati na jakom i stabilnom sistemu javnih finansija kroz koji će se omogućiti racionalno planiranje i potrošnja budžetskih sredstava, a koji će biti održiv i u funkciji podsticanja ekonomskog rasta.

Dokumenta

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?