Obrazovanje i društvo zasnovano na znanju

Obrazovanje i društvo zasnovano na znanju kao četvrti prioritet u svojoj osnovi ima obrazovanje fokusirano na kreativnost i prepoznavanje talenata, sportski razvoj djece i omladine, koja, od vrtića pa do univerziteta, treba da se nadmeću u sportskom duhu.

Ovaj prioritet podrazumijeva društveni i ekonomski razvoj zasnovan na inovacijama i jakoj naučnoistraživačkoj djelatnosti, kvalitetnom i efikasnom sistemu obrazovanja kao ključnog elementa životne i razvojne infrastrukture svakog pojedinca, sa posebnim akcentom na mlade koji posjeduju nova znanja i vještine.

U okviru prioriteta 4, koji se zasniva na ideji pametnog rasta, želimo najprije da poboljšamo uslove za puno ostvarivanje prava pojedinca u svakom obrazovnom ciklusu, od predškolskog do visokog obrazovanja, kao i da unaprijedimo cjelokupni prosvjetni sistem i omogućimo kvalitetno upravljanje i njegovu demokratizaciju.

Namjeravamo, takođe, da valorizujemo praksu i karijerno usmjeravanje i osposobljavanje tokom obrazovanja, kako bi mladi na kraju svog akademskog života imali potrebna znanja i vještine za tržište rada. Samo onaj koji ima znanje, danas može moze biti verifikovan na tržistu i vrednovan, bez obzira da li je u Crnoj Gori ili bilo gdje izvan nje.

Dokumenta

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?