Digitalna transformacija

Digitalna transformacija kao jedan od strateških prioriteta predstavlja pokretač inovacija, modernizacije, konkurentnosti i sveobuhvatnog društveno-ekonomskog razvoja.

Razvoj našeg digitalnog društva treba da se temelji na prethodno optimizovanim procesima i uslugama usmjerenim ka potrebama građana, privrede i javne administracije, stalno analizirajući potrebe i navike ljudi, unapređujući njihov svakodnevni život boljim javnim politikama, poboljšanim proizvodima, novim alatima i tehnologijama. Cilj je da građane i privredu stavimo u centar svih naših aktivnosti, razvoja usluga i kreiranja javnih politika. Uvođenjem novih praksi, principa i kulture u javnu upravu i društvo u cjelini, kao i prepoznavanjem potreba građana, želimo da razvijamo i isporučujemo svrsishodna rješenja za sve.

U fokusu digitalne transformacije biće uklanjanje postojećih i rano prepoznavanje budućih barijera za poslovanje, kako za crnogorsku privredu, tako i za strane investitore. Aktivnosti Vlade, u saradnji sa privatnim, akademskim i civilnim sektorom, kao i međunarodnim organizacijama, biće usmjerene na izmjene i poboljšanja pravnih okvira i infrastrukture, stvaranja moderne e-uprave, podizanja nivoa informacione bezbjednosti, digitalnoj transformaciji zdravstva i obrazovanja, kao i većoj digitalizaciji društva u cjelini. Digitalna ekonomija kojoj težimo funkcionisaće na principu nematerijalnih sredstava, otvorenih platformi, podataka i informacija, inkluzivnosti, transparentnosti i dijeljenju znanja. Sa uspješno digitalizovanim procesima u javnom i privatnom sektoru, povećaćemo konkurentost Crne Gore na globalnom tržištu.

Dokumenta

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?