Crna Gora pouzdan partner EU u borbi protiv klimatskih promjena

Objavljeno: 01.06.2022. 05:38 Autor: Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma

Na poziv g-đe Leonore Gevesler (Leonore Gewessler) ministarke za klimatsku akciju, životnu sredinu, energiju, mobilnost, inovacije i tehnologiju Republike Austrije, g-đa Ana Novaković Đurović, ministarka ekologije, prostornog planiranja i urbanizma, učestvovala je na Ministarskoj konferenciji Zapadnog Balkana i Turske koja se održala u Beču od 31. maja do 1. juna 2022. godine. Pored ministarke Novaković Đurović, konferenciji su prisustvovali i ministri životne sredine iz zemalja Zapadnog Balkana i Turske, visoki predstavnici Evropske komisije i Generalni direktorat Evropske komisije za klimatsku akciju (DG CLIMA).

„Potpisivanjem Sofijske deklaracije, Crna Gora je preuzela obavezu da dijeli klimatsku ambiciju iskazanu u Evropskoj Zelenoj Agendi za Zapadni Balkan, da zajedno sa EU bude klimatski neutralna do 2050. godine. Integracija u EU je ključni strateški cilj za državu i mi ćemo uložiti sve svoje kapacitete da ostvarimo ovaj cilj“, istakla je ministarka Novaković Đurović.

Na konferenciji je diskutovano je o svim aspektima i raspoloživim mehanizmima za smanjenje emisija gasova sa efektom staklene, značaju transparentnih i inkluzivnih postupaka procjene uticaja na životnu sredinu i klimatske promjene.

Prethodno Nacionalni utvrđeni doprinos na koji smo se obavezali da do 2030. godine smanjimo emisiju gasova sa efektom staklene bašte do 30%, ostvaren je 2018. godine. Kroz revidirani doprinos iz 2021. godine postavili smo novi cilj od 35%. Sa sledećim ažuriranjem Nacionalnog utvrđenog doprinosa 2025. godine vjerujem da ćemo ići korak dalje, te da ćemo postaviti novi cilj od 45% smanjenja emisija gasova do 2030. godine, zaključila je Novaković Đurović.

Takođe, ministarka Novaković Đurović dodatno je naglasila činjenicu da je proces pristupanja EU fokus rada Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma, ali i Vlade Crne Gore u narednom periodu, naročito u procesu ispunjavanja završnih mjerila iz Poglavlja 27 - Životna sredina i klimatske promjene, na kojem se intenzivno radi, te da je ova konferencija bila prilika da se predstave aktivnosti Crne Gore u borbi protiv klimatskih promjena.

Posebno je istaknut značaj razmjene znanja i iskustva, ekspertize u pogledu pravedne tranzicije, gdje Crna Gora računa na podršku Republike Austrije kao pouzdanog partnera, uz naglašavanje značaja uspostavljanja dijaloga svih integralnih grupa, vlade, privatnog sektora, NVO, šire društvene zajednice, u pogledu kreiranja politika za pravednu tranziciju, uključujući i uvođenje takse na emisije CO2 - carbon pricing.

Imajući u vidu značaj i tematske oblasti posjete, članovi delegacije Vlade Crne Gore, koju je predvodila Ana Novanović Đurović, ministarka ekologije, prostornog planiranja i urbanizma sačinjavali su: Ljubiša Pavićević, v.d. generalnog direktora Direktorata za EU integracije, međunarodnu saradnju i klimatske promjene u Ministarstvu ekologije, prostornog planiranja i urbanizma; Danijela Čabarkapa, rukovoditeljka Direkcije za klimatske promjene, u Ministarstvu ekologije, prostornog planiranja i urbanizma, Jelena Ban, samostalna savjetnica II u Direkciji za klimatske promjene, u Ministarstvu ekologije, prostornog planiranja i urbanizma.

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?