Podrška Slovenije u sprovođenju ideja i projekata iz ekologije i prostornog planiranja

Objavljeno: 14.06.2022. 12:27 Autor: Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma

Ministarka ekologije, prostornog planiranja i urbanizma Ana Novaković Đurović danas je razgovarala sa ambasadorom Republike Slovenije u Crnoj Gori, Gregorom Preskerom.

Ministarka je ukazala na značaj podrške Slovenije Crnoj Gori u procesu pristupanja Evropskoj uniji, posebno u dijelu pregovora za Poglavlje 27 – Životna sredina i klimatske promjene i dodala da Slovenija predstavlja pozitivan primjer zemlje regiona koja je uspjela da pronađe balans između ekologije i ekonomije.

Ono o čemu je posebno razgovarano na sastanku je oblast upravljanja otpadom i otpadnim vodama. Ambasador Presker je podsjetio na brojne projekte koje je Ministarstvo realizovalo i otpočelo sa Ambasadom Slovenije, dok je ministarka Novaković Đurović ambasadora informisala da je Zakon o upravljanju otpadom pripremljen za slanje Evropskoj komisiji i da će donijeti brojne novine, posebno u dijelu inspekcijskog nadzora i zabrane upotrebe jednokratne plastike.

“Sa donošenjem sistemskog zakona u oblasti upravljanja otpadom, vjerujem da možemo napraviti ozbiljan korak naprijed u procesu evropskih integracija. Dodatno, saradnja Crne Gore i Slovenije u pogledu razmjene iskustva u oblasti ekologije i rada na projektima koji bi imali za cilj edukaciju stanovništva o značaju zaštite životne sredine za nas je neizostavna”, poručila je ministarka Novaković Đurović.

Osim oblasti ekologije, razgovarano je i o projektima iz oblasti prostornog planiranja i urbanizma. Kako je ministarka Novaković Đurović pojasnila, saradnja u ovoj oblasti odnosila bi se na tehničku i stručnu podršku Slovenije u izradi nove generacije normativnih dokumenata u oblasti prostornog planiranja.

Ambasador Presker se usaglasio sa predlozima ministarke Novaković Đurović i ukazao na korisnost razmjene iskustava crnogorskog Eko fonda i Eko sklada Slovenije u pogledu unapređenja rada na ekološkim projektima.

Sastanku su prisustvovali i v.d. generalnog direktora Direktorata za EU integracije, međunarodnu saradnju i klimatske promjene, Ljubiša Pavićević i ministarka-savjetnica Ambasade Slovenije Petra Gradišek.

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?