Pažnja: Sadržaj ove stranice je dio arhivskog sadržaja i odnosi se na prethodne sazive Vlade Crne Gore. Moguće je da su informacije zastarjele ili nerelevantne.
Arhiva

Deficit za 11 mjeseci smanjen na 1,6%, prihodi po planu

Objavljeno: 31.12.2021. 09:49 Autor: Ministarstvo finansija i socijalnog staranja

Izvještaj o izvršenju budžeta Crne Gore januar - novembar 2021

Deficit budžeta je, od početka januara do kraja novembra ove godine, smanjen na 1,6% BDP-a i iznosi 76,2 mil. €. To je za 112,1 mil. € ili 59,5% manje od planiranog, dok je deficit za 11 mjeseci manji za 321,1 mil. € (80,8%) u odnosu na uporedni period 2020. godine, ili za 34,5 mil. € (31,1%) u odnosu na isti period 2019. godine.


Prihodi budžeta u periodu januar - novembar 2021. godine iznosili su 1.663,2 mil. € ili 34,1% BDP-a i na nivou su planiranih, što još jednom ukazuje na uspješnost planiranja prihoda u uslovima kada i dalje postoji ekonomska neizvjesnost usljed pandemije koronavirusa. U odnosu na uporedni period 2020. godine, naplata prihoda je veća za 207,8 mil. € ili 14,3%.

Najbolji indikator oporavka ekonomske aktivnosti nakon zabilježenog pada od preko 15% u 2020. godini su prihodi od PDV-a koji su iznad planiranih za čak 61,2 mil. € ili 10,9%, dok su u odnosu na uporedni period prethodne godine veći za 140,4 mil. € ili 29,1%. Dobroj naplati po ovom osnovu u velikoj mjeri je doprinijelo i sprovođenje elektronske fiskalizacije poreskih registar kasa.

Uprkos činjenici da nijesu usvojena predložena zakonska rješenja koja su predviđala povećanje akciza na pojedine akcizne proizvode, a koja su u skupštinskoj proceduri od sredine maja, prihodi od akciza nastavljaju da bilježe rast u odnosu na planirane i to za 5,9 mil. € ili 2,7%. U poređenju sa istim periodom 2020. godine, naplata akciza je veća za 40,2 mil. € ili 21,6%.

Prihodi po osnovu poreza na dobit pravnih lica su premašili plan za cijelu godinu, što je indikator visokog stepena poreske discipline, čak i kada se poslovanje odvijalo u uslovima pandemije.

Prihodi od poreza na dohodak niži su u odnosu na plan u iznosu od 23,3 mil. € ili 17,8%, kao rezultat planiranih, a nerealizovanih efekata Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak fizičkih lica zbog neusvojenog Predloga zakona o poreskoj administraciji, kojim je trebalo da budu stvorene pretpostavke za ubiranje prihoda po osnovu oporezivanja neprijavljenih prihoda, koji je u skupštinskoj proceduri od sredine maja. U odnosu na isti period prethodne godine, prihodi od poreza na dohodak su veći za 6,8 mil. € ili 6,8%.

Prihodi budžeta u novembru ove godine iznosili su 158,6 mil. €, što je više za 6,5 mil. € ili 4,3% u odnosu na isti mjesec prošle godine. Ostvarena naplata u novembru je i iznad novembra 2019. godine za 11,3 mil. € ili 7,7%. 


Nakon višemjesečnog uzastopnog suficita budžeta, u novembru je zabilježen deficit u iznosu od 13,6 mil. € i skoro četiri puta je manji u odnosu na deficit u novembru 2019. godine. U odnosu na novembar 2020. godine, deficit je neznatno veći za oko 300.000 € i to kao posljedica činjenice da je u novembru prošle godine uplaćena prva tranša donacije EU kao podrške Crnoj Gori u cilju suzbijanja negativnih efekata korona virusa u iznosu od 28,0 mil. €.

Izdaci budžeta u periodu januar - novembar 2021. godine iznosili su 1.739,4 mil. € ili 35,6% procijenjenog BDP-a i u odnosu na planirane manji su za 112,0 mil. € ili 6,1%, dok su u odnosu na isti period 2020. godine manji za 113,3 mil. € ili 6,1%.

Zabilježeno je niže ostvarenje kod gotovo svih kategorija izdataka u odnosu na planirane.

U strukturi budžetskih izdataka, tekući izdaci ostvareni su na nivou od 748,3 mil. € i manji su za 41,9 mil. € ili 5,3% u odnosu na planirane. U poređenju sa istim periodom prethodne godine, tekući izdaci su manji za 16,6 mil. € ili 2,2%.

Kapitalni izdaci su realizovani u iznosu od 147,7 mil. €, što je za 63,8 mil. € ili 30,2% manje od planiranih, dok su u odnosu na izvršenje u istom periodu 2020. godine manji za 49,4 mil. € ili 25,1%. Ostvarenje ove kategorije izdataka značajno je uvećano u septembru, oktobru i novembru usljed poboljšane dinamike izvođenja radova shodno rokovima za završetak   izgradnje prioritetne dionice autoputa.

U poređenju sa prethodnom godinom, veće ostvarenje izdataka zabilježeno je kod sljedećih kategorija:

Bruto zarada i doprinosa na teret poslodavca u iznosu od 36,1 mil. € ili 8,0% usljed povećanja zarada u sektorima zdravstva i prosvjete, kao i različitog tretmana fonda bruto zarada Univerziteta Crne Gore tokom 2020. godine u odnosu na period privremenog finansiranja tokom 2021. godine.[1]

 

Otplate obaveza iz prethodnog perioda kao rezultat prinudne naplate po osnovu duga „Montenegro Airlines“ prema „Aerodromi Crne Gore“.

 

Otplate garancija usljed izvršenih obaveza po osnovu aktivirane garancije po kreditu kineske Exim banke, za brodove Crnogorske i Barske plovidbe.

 

Prilog: GDDS 11 tabela

 

*Podaci u GDDS tabeli predstavljaju pregled prihoda i rashoda po ekonomskoj klasifikaciji u jednom mjesecu, u poređenju sa planom i istim periodom prethodne godine.

 


 
 

[1] U 2020. godini svi troškovi Univerziteta Crne Gore (uključujući i bruto zarade) bili su planirani na izdatku Transferi dok je privremenim finansiranjem izvršena reklasifikacija po izdacima što je uvećalo ukupan fond bruto zarada u 2021. godini

   

Dokumenta

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?