Dr Begović održao sastanak sa prvim savjetnikom Francuske ambasade

Objavljeno: 22.10.2021. 15:00

Na inicijativu naših partnera iz Francuske ambasade, danas je prvi savjetnik gospodin Laurent Goncalves, imao sastanak sa vršiocem dužnosti direktora Uprave za sport i mlade, dr Marko Begovićem, u sklopu predstojećih međunarodnih aktivnosti Crne Gore na putu depolitizacije, demokratizacije i profesionalizacije sportskog sistema u našoj državi.

Tokom sastanka pored drugih značajnih tema iz oblasti sporta, sagovornici su se usaglasili da je neophodno podići nivo saradnje između dvije zemlje u oblasti omladinske politike. U tom pravcu ubrzo će se definisati plan aktivnosti koje će obuhvatiti razmjenu stručnjaka dobre prakse i ekspertize u ovim oblastima. 

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?