Pažnja: Sadržaj ove stranice je dio arhivskog sadržaja i odnosi se na prethodne sazive Vlade Crne Gore. Moguće je da su informacije zastarjele ili nerelevantne.
Arhiva

Država omogućila povoljnije kreditiranje mikro, malih i srednjih preduzeća i preduzetnika

Ministri finansija i socijalnog staranja i ekonomskog razvoja, mr Milojko Spajić i mr Jakov Milatović, danas su, u ime Vlade Crne Gore, zaključili Ugovore o saradnji na sprovođenju mjera  podrške za II kvartal 2021. godine sa 12 komercijalnih banaka koje posluju u Crnoj Gori. Ugovorima se definišu uslovi po kojima će mikro, malim i srednjim preduzećima (MMSP) i preduzetnicima biti plasirano 40 miliona eura, od ukupno planiranih 70 miliona eura iz beskamatnih  izvora Banke za razvoj Savjeta Evrope (CEB) . Ukupna vrijednost ovog značajnog projekta za likvidnost i investicije privrede treba da iznosi do 140 miliona eura, s obzirom da Vlada očekuje da i bankarski sektor učestvuju sa iznosom koji je obezbijedila država.

Ovo je samo jedna u nizu mjera podrške Vlade za oporavak privrede čije je poslovanje pogođeno pandemijom, a povoljniji uslovi kreditiranja obezbijeđeni su u saradnji Vlade Crne Gore i komercijalnih banaka, uz podršku Banke za razvoj Savjeta Evrope (CEB).

Vlada Crne Gore je zaključila kreditni aranžman sa Bankom za razvoj Savjeta Evrope (CEB), za podršku privredi kroz kredite za obrtna sredstva i investicije, u iznosu od 40 miliona EUR, uz mogućnost zaključenja dodatnog ugovora za još 30 miliona EUR, kazao je ministar Jakov Milatović tokom potpisivanja Ugovora.

On je podsjetio da je korona kriza poremetila crnogorsku privredu, te da su nedostatak finansijskih sredstava i nelikvidnost doveli do većeg broja kreditnih zahtjeva namijenjenih očuvanju održivosti poslovanja.

Obezbjeđenjem dodatne finansijske podrške i potpisivanjem ugovora sa poslovnim bankama, još jednom na konkretnom primjeru imamo rezultat uspješno vođenog dijaloga sa bankarskim sektorom, čime potvrđujemo otvorenost i privrženost Vlade stvaranju povoljne poslovne klime za odvijanje privredne aktivnosti, istakao je Milatović.

Danas smo ovdje da formalizujemo aranžman kroz potpisivanje pojedinačnih ugovora sa predstavnicima svake banke i zaokružimo proces intenzivnog rada tokom prethodnih nekoliko mjeseci na dobrobit mikro, malih i srednjih preduzeća kao krajnjih korisnika ovih sredstava, rekao je Milatović i dodao da vjeruje da ovaj aranžman predstavlja samo jedan od mnogobrojnih pokazatelja posvećenosti ove Vlade procesu osnaženja privrede.

Ministar finansija i socijalnog staranja, mr Milojko Spajić je ukazao na to da je država obezbijedila preduslove da krajnji korisnici kredita MMSP i preduzetnici dobiju povoljnije uslove kreditiranja u odnosu na tržišne, čime se doprinosi oporavku privrede. On je naglasio da Vlada, i preko ovog projekta, želi da bude podrška privredi za očuvanje radnih mjesta i nova zapošljavanja.

Efektivne kamatne stope treba da budu u rasponu od oko 1,5% do 5,5%, u zavisnosti od toga da li je kredit namijenjen za likvidnost ili investiciju, zavisno od boniteta klijenta, kao i drugih parametara definisanih poslovnom politikom banke kod koje klijent aplicira za kredit.

Uključena je i mogućnost refinansiranja kredita koji su odobreni od 1. marta prošle godine (u periodu pandemije), poručio je Spajić.

Spajić je naglasio da je CEB je danas uplatio 75 odsto ugovorenog iznosa iz prvog dijela podrške, odnosno 30 miliona od 40 miliona eura. Od CEB-a se ostatak dobija odmah kada banke plasiraju prvih 30 miliona.

Važno je da se zna da projekat sprovodimo postepeno i sredstva se bankama uplaćuju u skladu sa realizacijom, odnosno u zavisnosti od onoga koliko novca plasiraju. Predviđeno je da nas banke jednom mjesečno obavještavaju o plasiranju sredstava, zaključio je Spajić.

Današnjim ugovorima o saradnji definisani su uslovi po kojima će sredstva biti plasirana korisnicima, ročnost i kamatna stopa, uslovi po kojima će banke vraćati sredstva koja im Vlada prenosi kao učešće u projektu, kao i ostala važna pitanja. Novac će bankama kroz “transferni zajam” biti proslijeđen bez obaveze plaćanja kamate, na period otplate od devet godina, sa uključenim grejs periodom od dvije godine, čime se stvaraju uslovi za povoljnije pozajmice za MMSP.

Aleksa Lukić, potpredsjednik Upravnog odbora Udruženja banaka Crne Gore, istakao je značaj ovog projekta za bankarski sektor i privredu.

Naš zajednički interes je očuvanje likvidnosti privrede, smanjenje njenog finansijskog naprezanja i jačanje otpornosti, kako bi se ubrzao oporavak i stvorili uslovi za zdrav rast. Privredi trebaju stabilne i jake banke, a bankama jaka privreda. Na osnovu danas potpisanih ugovora, širi se spektar mehanizama podrške banaka privredi pogođenoj krizom. Bankarski sektor je stabilan i likvidan i ima potencijal da nastavi da podržava, ne samo oporavak privrede od krize, već i stvaranje osnove za prosperitet i napredak.

Potpisivanje Ugovora o saradnji na sprovođenju socio-ekonomskih mjera (05.07.2021.)

Galerija

gallery.media[0].alt
1/1
Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?