Pažnja: Sadržaj ove stranice je dio arhivskog sadržaja i odnosi se na prethodne sazive Vlade Crne Gore. Moguće je da su informacije zastarjele ili nerelevantne.
Arhiva

Filmski centar Crne Gore: Radna posjeta opštinama na sjeveru Crne Gore

Objavljeno: 19.11.2021. 12:41 Autor: Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta

Direktorica Filmskog centra Crne Gore, Aleksandra Božović, sa saradnicima je posjetila više gradova na sjeveru Crne Gore: Nikšić, Plužine, Šavnik, Žabljak, Pljevlja, Bijelo Polje, Berane i Kolašin. 

Sastanak je takođe održan sa predstavnicima Inovaciono preduzetničkog centra „Tehnopolis“, na kom je bilo riječi o zajedničkim aktivnostima i projektima iz oblasti novih tehnologija, unapređenja infrastrukture i inovativnih pristupa i modela za razvoj kinematografskog sektora.

Glavni cilj radne posjete bila je analiza postojećeg stanja u kulturnim centrima Crne Gore, kao nosiocima prikazivačkih aktivnosti, te pronalaženje prikladnog načina za dalje inicijative koje će biti sprovedene u okviru programa digitalizacije bioskopa u Crnoj Gori. 

Tokom posjete, u većini navedenih gradova, konstatovana je nepovoljna situacija u prikazivačkoj djelatnosti. Ona se prije svega odnosi na zastarjelu tehniku ili nepostojanje adekvatne opreme za prikazivanje, te na otežane uslove rada, naročito u zimskom periodu, koji se vezuju za infrastrukturne probleme samih objekata. Na sastancima se, pored izlaska na teren i razgovora sa predstavnicima centara i lokalne samouprave, razgovaralo i o ostalim stimulativnim instrumentima i aktivnostima koji će od strane Filmskog centra biti realizovani u narednom periodu, a koji, između ostalog, uključuju i program putujućeg bioskopa (Mobile Cinema).

Predmet razgovora su, takođe, bili kadrovski kapaciteti centara za kulturu, sa posebnim fokusom na tehničko osoblje. Uz to, isplanirani su programi organizovanja radionica i predavanja koji će unaprijediti vještine i znanja u ovoj oblasti. Unapređenje sistema distribucije u Crnoj Gori kroz pronalaženje modela za stimulaciju i razvoj crnogorskih distributerskih kompanija, takođe je bila tema razgovora, te jedan od prioriteta na kom će se raditi u narednom periodu. Razgovaralo se i o zajedničkim inicijativama koje bi za cilj imale razvoj filmske publike, sa naglaskom na edukaciju djece i mladih.

Nastavak digitalizacije bioskopa u Crnoj Gori, kao jedna od prioritetnih oblasti rada, stvoriće uslove za razvoj lokalne kulture, zaštitu i promociju raznolikosti kulturnog izraza, te učinkovitu cirkulaciju crnogorskih audio-vizuelnih djela širom zemlje. 

Filmski centar Crne Gore je do sada učestvovao u digitalizaciji bioskopskih sala u Bijelom Polju, Kotoru, Baru, Cetinju i Ulcinju. 

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?