Izvještaj o konsultovanju zainteresovane javnosti u postupku konsultovanja o Predlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Državnom tužilaštvu

Objavljeno: 12.03.2021. 14:00 Autor: Ministarstvo pravde, ljudskih i manjinskih prava


Na osnovu člana 12 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija ("Službeni list Crne Gore", broj 41/18), Ministarstvo pravde, ljudskih i manjinskih prava je, 22. februara 2021. godine, uputilo javni poziv građanima, stručnim i naučnim institucijama, državnim organima, strukovnim udruženjima, političkim strankama, nevladinim organizacijama, medijima i drugim zainteresovanim organima, organizacijama, udruženjima i pojedincima (zainteresovana javnost) da se uključe u postupak konsultovanja o Predlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Državnom tužilaštvu i da dostave svoje inicijative, predloge, sugestije i komentare u pisanom i elektronskom obliku.

 
Izvještaj o sprovedenim javnim konsultacijama možete preuzeti u prilogu.

Dokumenta

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?