IZVJEŠTAJ O KONSULTOVANJU ZAINTERESOVANE JAVNOSTI U POSTUPKU KONSULTOVANJA O PREDLOGU ZAKONA O TUŽILAŠTVU ZA ORGANIZOVANI KRIMINAL I KORUPCIJU

Objavljeno: 12.03.2021. 13:45 Autor: Ministarstvo pravde, ljudskih i manjinskih prava
Izvještaj o konsultovanju zainteresovane javnosti u postupku konsultovanja o Predlogu zakona o Tužilaštvu za organizovani kriminal i korupciju


Na osnovu člana 12 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija ("Službeni list Crne Gore", broj 41/18), Ministarstvo pravde, ljudskih i manjinskih prava je, 22. februara 2021. godine, uputilo javni poziv građanima, stručnim i naučnim institucijama, državnim organima, strukovnim udruženjima, političkim strankama, nevladinim organizacijama, medijima i drugim zainteresovanim organima, organizacijama, udruženjima i pojedincima (zainteresovana javnost) da se uključe u postupak konsultovanja o Predlogu zakona o Tužilaštvu za organizovani kriminal i korupciju i da dostave svoje inicijative, predloge, sugestije i komentare u pisanom i elektronskom obliku.

 
Postupak konsultovanja je trajao 15 dana od dana objavljivanja javnog poziva na internet stranici Ministarstva pravde, ljudskih i manjinskih prava.


Nakon isteka roka za konsultacije konstatovano je da nije bilo zainteresovanih subjekata u postupku konsultovanja zainteresovane javnosti, odnosno da u predviđenom roku na adresu Ministarstva pravde, ljudskih i manjiskih prava nisu dostavljene pisane inicijative, predlozi, sugestije ili komentari.

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?