Izvještaj o sprovedenim konsultacijama sa zainteresovanim NVO o Nacrtu sektorske analize

Objavljeno: 12.10.2021. 12:06 Autor: Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta

Ministartvo prosvjete, nauke, kulture i sporta, na osnovu člana 12 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija („Službeni list Crne Gore“, broj 41/18), a u vezi sa članom 32a stav 2 Zakona o nevladinim organizacijama ("Službeni list Crne Gore", br. 39/11 i 37/17), dana 20. septembra 2021. godine, objavilo je Javni poziv zainteresovanim nevladinim organizacijama za konsultacije u cilju utvrđivanja prijedloga prioritetnih oblasti od javnog interesa i potrebnih sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija iz državnog budžeta u 2022. godini za oblast “Promocija nauke i istraživanja u društvu Crne Gore u 2022. godini“. Uz Javni poziv dostavljen je Nacrt sektorske analize za utvrđivanje predloga prioritetnih oblasti od javnog interesa i potrebnih sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija iz budžeta Crne Gore u 2022. godini (u daljem tekstu: Nacrt).

U skladu s javnim pozivom, konsultacije s nevladinim organizacijama trajale su 15 dana, zaključno sa 05. oktobrom 2021. godine, a obavljene su dostavljanjem komentara i sugestija na Nacrt elektronskim putem.

Komentare i sugestije, po osnovu ovog javnog poziva, dostavila je samo NVO Institut Alternativa, dana 05. oktobra 2021. godine i to:

Sugestija br. 1: U dijelu nacrta Sektorske analize 2.3. – opis načina doprinosa nevladinih organizacija u rješavanju problema, prva stavka “Aktivnost za afirmaciju istraživačke profesije treba da se odnose na: približavanje aktuelnih naučnih pitanja i metoda mladima i širem građanstvu…” preformuliše u “Aktivnost za afirmaciju istraživačke profesije treba da se odnose na: približavanje aktuelnih naučnih pitanja i istraživačkih metoda mladima i širem građanstvu…”.

Stav predlagača: Prihvata se.

Sugestija br. 2: U dijelu nacrta Sektorske analize 2.3. – Opis načina doprinosa nevladinih organizacija u rješavanju problema, dodati još jednu stavku koja bi glasila: “Aktivnosti na edukaciji građana Crne Gore, posebno mladih, o značaju i načinu sprovođenja društvenih istraživanja/istraživanja u oblasti društvenih nauka, sa fokusom na istraživanja javnih politika”.

Stav predlagača: Odbija se.

Istraživanja u oblasti nacionalnih i EU naučnih programa u sebi uključuju i komponentu istraživanja u oblastima humanističkih/društvenih nauka, koja se redovno finansiraju u značajnom iznosu od strane Ministarstva prosvjete, nauke, kulture i sporta. Takođe, Ministarstvo podržava mnoge naučne i istraživačke programe koji u sebi sadrže kako istraživačku, tako i promotivnu komponentu.

Sugestija br. 3: U dijelu nacrta Sektorske analize 2.3. – Konkretni mjerljivi pokazatelji doprinosa nevladinih organizacija, izmijeniti prvu stavku da glasi: “5-10 organizovanih promotivnih i edukativnih događaja: obuka, radionica, takmičenja i drugih događaja”.

Stav predlagača: Prihvata se. 

 

Sugestija br. 4: U dijelu nacrta Sektorske analize 2.3. – Izvori podataka, dodati još jednu stavku “Izvještaji o realizovanim događajima (obukama, radionicama, takmičenjima i drugo).

Stav predlagača: Odbija se.

Takav indikator je već definisan.

 

Sugestija br. 5: U dijelu nacrta Sektorske analize 3 – Ostvarivanje strateških ciljeva, dodati: cilj 5.1.5. Jačanje istraživačkih kapaciteta u van-institucionalnom sektoru (Strategija naučnoistraživačke djelatnosti 2017 -2021).

Stav predlagača: Prihvata se. 

Radni tim za pripremu Sektorske analize

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?