Izvještaj o sprovedenoj javnoj raspravi o Nacrtu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?