Izvještaj o sprovedenoj javnoj raspravi o Predlogu programa za suzbijanje neformalne ekonomije u Crnoj Gori sa Akcionim planom za period od 2024 - 2026. godine

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?