Izvještaj sa Javnih konsultacija u vezi sa Nacrtom sektorske analize u oblasti zaštite lica sa invaliditetom

Objavljeno: 14.10.2021. 07:29 Autor: Ministarstvo unutrašnjih poslova

Shodno članu 79 Zakona o državnoj upravi i  člana  12 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave  u pripremi zakona i strategija („Sl list CG“, br, 41/18), a u vezi člana 32a Zakona o nevladinim organizacijama („Sl.list CG“, br. 39/11 i 37/17), Ministarstvo unutrašnjih poslova je dana 13 septembra 2021.godine objavio Javni poziv zainteresovanim nevladinim organizacijama za konsultacije u cilju sačinjavanja Sektorske analize za utvrđivanje predloga prioritetnih oblasti od javnog interesa i potrebnih sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u oblasti zaštite lica sa invaliditetom iz budžeta u 2022. godini.

Uz javni poziv objavljen je Nacrt  sektorske analize, a konsultacije su bile otvorene za davanje predloga, sugestija i komentara na dokument elektronskim putem.U skladu sa javnim pozivom,konsultacije sa nevladinim organizacijama trajale su 15 dana, zaključno sa 28 septembrom 2021.godine.

Tokom ovog perioda na e-mail adrese od NVO nisu pristigle sugestije, predlozi i komentari  na Nacrt sektorske analize zaštite lica s invaliditetom.

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?