Javna rasparava o dokumentu - Program monitoringa morske sredine Crne Gore

Objavljeno: 26.07.2022. 12:02 Autor: Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma

Na osnovu člana 12 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija („Službeni list CG“, broj 041/18), Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma upućuje 

J A V N I P O Z I V

Naučnoj i stručnoj javnosti, naučno-istraživačkim ustanovama i ustanovama visokog obrazovanja, lokalnim zajednicama, privrednim subjektima, nevladinim organizacijama, udruženjima, građanima i svim zainteresovanim subjektima, za učešće u javnoj raspravi o dokumentu -    Program monitoringa morske sredine Crne Gore, u periodu od 26. jula do 02. septembra 2022. godine.

Donošenjem Zakona o zaštiti morske sredine ("Službeni list Crne Gore", br. 073/19 od 27.12.2019) ostvaren je cilj stvaranja adekvatnog zakonskog mehanizma za ostvarivanje dobrog i održivog stanja morske sredine. Ovim zakonom stvorena je osnova za izradu, razvoj, primjenu i praćenje primjene Strategije zaštite morske sredine. Istovremeno, zakonom se reguliše i uspostavljanje međusektorske saradnje u oblasti zaštite morske sredine, a stvaraju se i uslovi za opšte djelovanje na način da preduzete mjere u zaštiti morske sredine budu koordinirane i usaglašene na nivou morskih podregiona, odnosno regiona.

Odredbama čl. 7 do 13 Zakona, uređuje se način pripreme i realizacije početne procjene stanja morske sredine, utvrđivanja dobrog stanja morske sredine, utvrđivanje ciljeva i indikatora za ostvarivanje dobrog ekološkog stanja morske sredine, programa monitoringa morske sredine i programa mjera, u skladu sa zahtjevima pravne tekovine Evropske unije u oblasti zaštite morske sredine (Okvirne direktive o morskoj strategiji).

Materijal koji je predmet javne rasprave moguće je preuzeti u elektronskoj formi: 

  • Javni poziv
  • Program monitoringa morske sredine Crne Gore
  • Program Javne rasprave
  • Obrazac 4: „Primjedbe, predlozi i sugestije“

Dokumenta

Detalji javnog poziva:

Nadležna institucija:Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma
Objavljen: 26.07.2022.
Rok za prijavu: 02.09.2022.
Naziv:Javna rasparava o dokumentu - Program monitoringa morske sredine Crne Gore
Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?