Javna rasprava za Nacrt studije revizije za NP "Biogradska gora"

Objavljeno: 08.12.2022. 13:52 Autor: Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma

Vlada Crne Gore - fotografija članka

Na naše veliko zadovoljstvo što zaštita životne sredine postaje bitna u svim strukturama, a vođeni interesom lokalne zajednice, želimo da ukjlučimo svu zainteresovanu javnost u javnu raspravu za Nacrt studije revizije za Nacionalni park „Biogradska gora“ u okviru koje će se održati javna tribina dana 21.12.2022. u 10h u Centru za kulturu Kolašin. Očekujemo da će zainteresovani građani dati svoje mišljenje i iznijeti sve relevantne informacije od značaja za Nacionlani park “Biogradska gora”, i da ćemo se na taj način najbolje razumjeti u tome šta je zaštita prirode, a šta je interes razvoja. Nakon što tom prilikom evidentiramo sve zaključke sa sastanka, u januaru ćemo organizovati stručnu raspravu na kojoj će eksperti iz svih neophodnih oblasti iznijeti svoje stručne stavove, tako što će uzeti u razmatranje i interes i razmišljanja građana. O događaju struke koji će biti organizovan nakon novogodišnjih praznika, naknadno ćemo obavijestiti zainteresovanu javnost.

Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma je, shodno članu 35, Zakona o zaštiti prirode („Službeni list Crne Gore“, br. 54/16 i 18/19), pokrenulo postupak izrade Studije revizije za Nacionalni park „Biogradska gora“, koju izrađuje Agencija za zaštitu životne sredine. U skladu sa članom 33 pomenutog zakona, kojim je definisana obaveza obezbjeđivanja javnog uvida u studiju zaštite i sprovođenja javne rasprave, koristimo priliku da vas obavijestimo da će:

  • JAVNA RASPRAVA o Nacrtu Studije revizije za Nacionalni park „Biogradska gora“ biti održana u periodu od 08.12.2022. godine do 31.01.2023. godine (55 dana).
  • JAVNI UVID u štampanu formu Nacrta studije revizije za Nacionalni park „Biogradska gora“ se može izvrišiti u:
  • Kancelariji Sekretarijata za zaštitu životne sredine Opštine Kolašin, ul. Buda Tomovića b.b. (Centar za kulturu, II sprat), svakog radnog dana od 10 do 13h,
  • Prostorijima Sekretarijata za urbanizam, stambeno - komunalne poslove i saobraćaj, Opštine Mojkovac, Trg Ljubomira Bakoča, br. 4, svakog radnog dana u periodu od 10 od 13h,
  • Prostorijima Opštine Berane, ul. IV Crnogorske, br. 1, kancelarija broj 20, u terminu od 8:30 od 14 h svakog radnog dana (pauza je od 10 do 10:30h).

Molimo Vas da svoje  komentare u pisanoj formi dostavite:

•       Putem pošte na adresu Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma, „KOMENTARI NA STUDIJU REVIZIJE“, Adresa: IV Proleterske brigade br.19, 81000, Podgorica, Crna Gora, do 12h,

•       Neposredno pisarnici Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma, ili

•       Na e-mail prmepg@gmail.com i arina.maras@mepg.gov.me .

Dokumenta

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?