Javna rasprava o Nacrtu odluke o proglašavanju zaštićenog područja Park prirode “Stari Ulcinj”

Objavljeno: 27.09.2021. 05:12 Autor: Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma

Na osnovu člana 12 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija („Službeni list CG“, broj 041/18), Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma upućuje

J A V N I P O Z I V

Naučnoj i stručnoj javnosti, naučno-istraživačkim ustanovama i ustanovama visokog obrazovanja, lokalnim zajednicama, privrednim subjektima, nevladinim organizacijama, udruženjima, građanima i svim zainteresovanim subjektima, za učešće u javnoj raspravi o Nacrtu odluke o proglašavanju zaštićenog područja Park prirode “Stari Ulcinj”, u periodu od od 27. septembra do 06. novembra 2021. godine.

 

Materijal koji je predmet javne rasprave moguće je preuzeti u elektronskoj formi: 

Štampani materijal dostupan je na uvid zainteresovanoj javnosti u prostorijama Opštine Ulcinj i Opštine Bar.

Dokumenta

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?