Javna rasprava o Nacrtu zakona o alternativnim investicionim fondovima

Objavljeno: 04.07.2022. 10:22 Autor: Ministarstvo finansija

Na osnovu člana 15 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija („Službeni list CG“, br. 41/18),

MINISTARSTVO FINANSIJA 

daje na javnu raspravu

NACRT ZAKONA O ALTERNATIVNIM INVESTICIONIM FONDOVIMA

 upućuje

JAVNI POZIV

građanima, stručnoj javnosti i svim drugim zainteresovanim licima da se uključe u javnu raspravu i daju svoj doprinos u razmatranju Nacrta zakona o alternativnim investicionim fondovima, koji je pripremila Komisija za tržište kapitala.

Javna rasprava će trajati 60 dana od dana objavljivanja javnog poziva (04.07– 05.09.2022).

Nacrt zakona o alternativnim investicionim fondovima će biti dostupan javnosti na internet stranici Ministarstva finansija i portalu e-uprave.

Zainteresovani subjekti svoje primjedbe, predloge i sugestije na Nacrt zakona o alternativnim investicionim fondovima mogu dostaviti Ministarstvu finansija u pisanoj formi na adresu: Stanka Dragojevića, broj 2, 81000 Podgorica ili na e-mail: jovana.markovic@mif.gov.me, na Obrascu za dostavljanje prijedloga, sugestija i komentara na Nacrt Zakona.

Ministarstvo finansija će, u saradnji sa Komisijom za tržište kapitala, razmotriti sve pristigle komentare, primjedbe i sugestije i nakon toga sačiniti Izvještaj o sprovedenoj javnoj raspravi.

U prilogu možete preuzeti:

  • Program javne rasprave
  • Nacrt zakona o alternativnim investicionim fondovima
  • Izvještaj o sprovedenoj analizi procjene uticaja propisa (RIA)
  • Obrazac za dostavljanje prijedloga, sugestija i komentara na Nacrt Zakona
Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?