Javna rasprava o Nacrtu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sanaciji kreditnih institucija

Objavljeno: 11.01.2023. 12:17 Autor: Ministarstvo finansija

Na osnovu člana 15 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija („Službeni list CG“, br. 41/18),

MINISTARSTVO FINANSIJA 

daje na javnu raspravu

NACRT ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SANACIJI KREDITNIH INSTITUCIJA

 

upućuje

JAVNI POZIV

građanima, stručnoj javnosti i svim drugim zainteresovanim licima da se uključe u javnu raspravu i daju svoj doprinos u razmatranju Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sanaciji kreditnih institucija, koji je pripremila Centralna banka Crne Gore.

Javna rasprava će trajati 30 dana od dana objavljivanja javnog poziva (11.01– 13.02.2023).

Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sanaciji kreditnih institucija će biti dostupan javnosti na internet stranici Ministarstva finansija i portalu e-uprave.

Zainteresovani subjekti svoje primjedbe, predloge i sugestije na Nacrt zakona izmjenama i dopunama Zakona o sanaciji kreditnih institucija mogu dostaviti Ministarstvu finansija u pisanoj formi na adresu: Stanka Dragojevića, broj 2, 81000 Podgorica ili na e-mail: mirza.cirlija@mif.gov.me, na Obrascu za dostavljanje prijedloga, sugestija i komentara na Nacrt Zakona.

Ministarstvo finansija će, u saradnji sa Centralnom bankom Crne Gore, razmotriti sve pristigle komentare, primjedbe i sugestije i nakon toga sačiniti Izvještaj o sprovedenoj javnoj raspravi.

U prilogu možete preuzeti:

  • Program javne rasprave
  • Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sanaciji kreditnih institucija
  • Izvještaj o sprovedenoj analizi procjene uticaja propisa (RIA)
  • Obrazac za dostavljanje prijedloga, sugestija i komentara na Nacrt Zakona

Dokumenta

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?