Javni konkurs „Darovit/a sam - podržite me“

Objavljeno: 05.11.2021. 13:03 Autor: Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta

Na osnovu člana 32v Zakona o nevladinim organizacijama (“Službeni list CG“, br. 39/11 i 37/17), a u vezi sa Odlukom o utvrđivanju prioritetnih oblasti od javnog interesa i visine sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u 2021. godini (“Službeni list CG“, br. 88/20) i Pravilnikom o sadržaju javnog konkursa za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija i izgledu i sadržaju prijave na javni konkurs (“Službeni list CG“, br. 14/18), Komisija za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata/programa nevladinih organizacija Ministarstva prosvjete, nauke, kulture i sporta objavljuje 

JAVNI KONKURS

„DAROVIT/A SAM – PODRŽITE ME“

za finansiranje projekata/programa u saradnji sa školama u Crnoj Gori u oblasti podrška darovitim učenicima, koji će biti sprovedeni od strane nevladinih organizacija koje okupljaju prosvjetne radnike, koje djeluju kao strukovna udruženja nastavnika ili udruženja učenika i studenata.

Detalje Konkursa možete pročitati i preuzeti u nastavku. 

Dokumenta

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?