Javni oglas za lokalnog eksperta u oblasti mitigacije klimatskih promjena u okviru projekta CBIT

Objavljeno: 25.07.2022. 11:35 Autor: Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma

Obavještavamo zainteresovane strane da se, usljed nedovoljno podnesenih prijava, ponovo raspisuje javni oglas za lokalnog eksperta za oblast mitigacije u okviru projekta “Jačanje crnogorskog nacionalno utvrđenog doprinosa (NDC) i akcija prilagođavanja transparentnosti kroz Inicijativu za izgradnju kapaciteta transparentnosti” (CBIT).

Ukratko o projektu

Sprovođenje projekta “Jačanje crnogorskog nacionalno utvrđenog doprinosa (NDC) i Akcija prilagođavanja transparentnosti kroz Inicijativu za izgradnju kapaciteta transparentnosti” (CBIT) je prilika da se ojačaju kapaciteti Crne Gore za ispunjavanje novih međunarodnih obaveza vezanih za praćenje, izvještavanje i verifikaciju akcija u vezi sa klimatskim promjenama. Projekat će podržati crnogorske institucije u ispunjavanju ovih obaveza, a posebno nove zahtjeve transparentnosti iz člana 13. Pariskog sporazuma. Paralelna i komplementarna potreba, koju će ovaj projekat zadovoljiti, jeste jačanje crnogorskih institucionalnih i regulatornih okvira vezanih za Uredbu o mehanizmu za praćenje emisije gasova sa efektom staklene bašte i sistem trgovanja emisijama Evropske unije.

Pomenuti ekspert će biti angažovan po konsultantskom ugovoru od septembra 2022. do jula 2025. godine (19 radnih dana mjesečno tokom ovog perioda).

Cilj zadatka 

Opšti cilj i očekivani ishod ovog skupa aktivnosti je značajan doprinos jačanju institucionalnog okvira za povećanu primjenu novih metodologija, procedura i smjernica u skladu sa članom 13. Pariškog sporazuma. Biće razvijeni novi i dodatni kapaciteti za metodologije, procedure i smjernice za praćenje prilagođavanja klimatskim promjenama.

Fokus aktivnosti biće podrška Direkciji za klimatske promjene i Radnoj grupi za ublažavanje i prilagođavanje Nacionalnog savjeta za održivi razvoj kao glavnim akterima zaduženim za izvještavanje o klimatskim promjenama, kao i za okvir transparentnosti.

Dužnosti

Pod direktnim nadzorom projektnog menadžera, ekspert će biti zadužen za aktivnosti koje su date u opisu zadatka u prilogu ovog konkursa.

Obrazovanje i iskustvo

 • VSS – inženjer elektrotehnike; mašinski inženjer; inžinjer nauka o životnoj sredini ili srodnih relevantnih oblasti sa dokazanim prethodnim iskustvom u analizi klimatskih promjena, pripremi izveštaja i saradnji sa nacionalnim i međunarodnim institucijama i projektima koji se bave oblašću klimatskih promjena. Prednost će imati kandidati sa većim nivoom obrazovanja;
 • Najmanje 5 godina profesionalnog iskustva (prednost će imati kandidati sa više godina iskustva) u okviru integracije pitanja klimatskih promjena u sektorske politike kao i prethodno iskustvo u procjeni jačanja administrativnih kapaciteta, osmišljavanju i implementaciji programa obuke;
 • Dokazano iskustvo u radu sa vladinim partnerima i drugim zainteresovanim stranama;
 • Dokazano poznavanje uloga i odgovornosti, odnosno mandata nacionalnih institucija zaduženih za klimatske promjene;
 • Iskustvo u korišćenju različitih metoda i tehnika analize sistema bi se smatralo prednošću;
 • Odlične društvene, komunikacione veštine i veštine pisanja;
 • Poznavanje engleskog jezika.

Više informacija se može naći u projektnom zadatku koji je u prilogu konkursa.

Način prijavljivanja 

Podnosioci prijava na ovaj Konkurs treba da dostave:

 1. Prijavu u predviđenoj formi (nalazi se u prilogu konkursa);
 2. Radnu biografiju;
 3. Listu referenci vezanu za relevantno iskustvo;
 4. Potvrdu dostupnosti za predviđeno vrijeme angažovanja (nalazi se u prilogu konkursa).

Napomena za prijave državnih službenika

Angažovanje državnog službenika moguće je samo u slučaju jako opravdanog kratkoročnog angažovanja službenika sa: državnih univerziteta, istraživačkih institucija i specijalizovanih državnih institucija sa jedinstvenom stručnošću. Za ovakve slučajeve o mogućnosti angažovanja odluka će se donijeti nakon odobrenja UNDP-ja.

Kandidat u fazi užeg izbora ima obavezu da obezbjedi pismo odobrenja od strane insituticije u kojoj je zaposlen, a kojom dokazuje da institucija daje saglasnost na angažovanje i dozvoljava odsustvo bez naknade za vrijeme trajanja angažovanja na projektu.

Ocjena prijava

Ocjenu pristiglih prijava obavljaće ekspertska komisija koju formira Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma. Izabrani kandidati biće pozvani na razgovor sa komisijom. Kandidati će pisanim putem biti informisani o odluci komisije o izboru najboljeg kandidata.

Zaključivanje ugovora

Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma će, nakon ocjene prijava i rangiranja istih od strane ekspertske komisije Ministarstva, sa izabranim kandidatom potpisati ugovor o angažovanju na projektu.

Način dostavljanja prijava

Prijava sa kompletnom dokumentacijom, na crnogorskom i engleskom jeziku, šalje se obavezno elektronskim putem najkasnije do 05. avgusta 2022. godine u 11 časova na e-mail adresu rasko.vuletic@mepg.gov.me sa kopijom na kabinet@mepg.gov.me, radovan.bojovic@mepg.gov.me, ljubisa.pavicevic@mepg.gov.me i jovana.drobnjak@mepg.gov.me.

Potrebni formulari za prijavu na engleskom jeziku se mogu naći na : https://www.gov.me/en/article/obavjestavamo-zainteresovane-strane-da-se-usljed-nedovoljno-podnesenih-prijava-ponovo-raspisuje

Kontakt osoba u Ministarstvu je g-din Raško Vuletić, e-mail adresa rasko.vuletic@mepg.gov.me.

Prijave koje ne ispunjavaju sve uslove iz ovog konkursa neće biti razmatrane.

Dokumenta

Detalji oglasa:

Oblast:Javni oglas za lokalnog eksperta u oblasti mitigacije klimatskih promjena u okviru projekta CBIT
Opština:Podgorica
Poslodavac:Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma
Objavljen: 25.07.2022.
Rok za prijavu: 05.08.2022.
Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?